Sokolči – zamek

Historia

   Niestety nie ma wiarygodnych wiadomości o początkach zamku. Falsyfikat z XV wieku przekazał informację jakoby w 1265 roku król Przemysł Ottokar II potwierdził Vokowi z Rožmberka zakup zamku od Janáka z Vodic. W rzeczywistości zamek należał do panów z Velešína i dopiero w 1387 roku od Beneša z Velešína kupił go Oldřicha z Rožmberka, dołączając do swego majątku Nové Hrady. Nie wiadomo jak długo zamek później funkcjonował, w 1541 roku był już wspominany jako opuszczona ruina.

Architektura

   Zamek wzniesiono na skalistym cyplu nad doliną zakola Černego potoku. Od strony wschodniej poprzedzało go podzamcze. Jako, iż nie stwierdzono na nim żadnych śladów zabudowy, musiała ona w całości być wykonana w konstrukcji drewnianej lub szachulcowej. Ochronę podzamcza zapewniał przekop, odgradzający także zamek górny od gospodarczego zaplecza. Niewielki rdzeń miał formę zbliżoną do trójkąta, zwężającego się w kierunku zachodnim, najbardziej oddalonym od bramy. Mury obwodowe poprowadzono wzdłuż stromych, skalistych skarp, nieprzystępnych zwłaszcza od strony południowej, opadającej wprost do potoku. Wjazd na dziedziniec umieszczono po stronie wschodniej. Był on dostępny po przekroczeniu drewnianego mostu i czworobocznego, nieforemnego budynku bramnego. Bramę dodatkowo flankowała narożna, czworoboczna wieża po stronie północnej, której obrys nie wystawał poza obwód murów obronnych. Zaraz za narożną wieżą usytuowany był budynek mieszkalny o sklepionej kolebkowo najniższej kondygnacji. Kolejny dom znajdował się przy murze po stronie południowej, za budynkiem bramnym. Prawdopodobnie kolejne budynki znajdowały się w tylnej, zwężającej części dziedzińca, jednak nie pozostały po nich żadne ślady.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego pozostały widoczne ziemne wały i przekop oraz ruiny czworobocznej wieży, budynku bramnego i murów obwodowych. Pozostałości zamku są swobodnie dostępne. Wiedzie ku nim czerwony szlak turystyczny z Kaplice do Benešova nad Černou.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t. V, Praha 1986.