Sohostov – zamek

Historia

   Wieś Sohostov pojawiła się w źródłach pisanych po raz pierwszy w 1379 roku, a wkrótce potem w jej pobliżu wzniesiono zamek, który dzierżył wówczas niejaki Ondřej z Soustova, burgrabia zamku Velhartice. W rękach jego potomków zamek znajdował się aż do początków XVI wieku, kiedy to w nieznanych okolicznościach stał się majątkiem królewskim. W 1520 roku uległ pożarowi, po którym przejął go Heřman z Janovic. Nowy właściciel nie mieszkał jednak na nim, przez co zamek popadał w coraz większą ruinę, aż ostatecznie został całkowicie opuszczony. Jako niezamieszkany został wspomniany w źródłach w 1539 roku. W XIX wieku teren zamku dodatkowo zniszczyło wydobycie kamienia.

Architektura

   Zamek usytuowano na skalistym wzniesieniu, poniżej którego, po wschodniej stronie rozlokowało się mniej więcej prostokątne w planie podzamcze. Jego gospodarcza zabudowa w większości była zapewne konstrukcji drewnianej, choć dwa usytuowane w narożnikach zagłębienia w terenie skłaniają do przypuszczeń, iż były tam podpiwniczone, murowane przynajmniej w części budynki. Ochronę podzamcza z trzech stron zapewniała sucha fosa, natomiast z czwartej, zachodniej, skały wzniesienia zamku górnego. Wydłużony rdzeń warowni na skalistym grzbiecie składał się z czworobocznego budynku, prawdopodobnie wieży mieszkalnej, po stronie południowej oraz drugiego, mniejszego budynku w części północnej.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczne są jedynie niewielkie relikty murów. Wstęp na zalesione wzgórze jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.