Smiřice – zamek

Historia

   Najstarsza wzmianka o Smiřicach pochodzi z 1361 roku, natomiast sam zamek wspomniany został w 1392 roku, kiedy to przepadł na własność władcy po śmierci Markvarta ze Žlebů i Vartemberka. Około 1406 roku Smiřice nabył niejaki Václav, który został protoplastą rodu Smiřickich ze Smiřic. Od 1495 roku miejscowe dobra należały do ​​Střížka z Lužan, a trzy lata później do Mikuláša młodszego Trčki z Lípy. W rękach jego rodu zamek przeszedł w drugiej połowie XVI wieku renesansową przebudowę. W 1634 roku Trčkowie utracili majątek na skutek konfiskaty, a zamek przeszedł w ręce rodziny Gallas. W 1661 roku Antonín Pankrác Gallas dokonał jego kolejnej przebudowy, na skutek której zamek przekształcono w barokowy pałac. W XVIII wieku po parokrotnych zmianach właścicieli przestał być on szlachecką rezydencją, a zaczął służyć za budynek administracyjny cesarskich urzędników, teatr i karczma. W 1918 roku pałac stał się własnością państwa czechosłowackiego. Urządzono w nim szkołę chłopską, która funkcjonowała do 1950 roku.

Architektura

   Zamek usytuowano na lewym brzegu Łaby. Składał się on z poprzedzonego nawodnioną fosą czworoboku murów obronnych,  do którego brama prowadziła od strony południowej, przez włączony w obwód murów budynek bramny. Ponad fosą zapewne przerzucono drewniany, po części zwodzony most. Główny budynek mieszkalny zajął cały zachodni bok dziedzińca. W narożniku północno – zachodnim prawdopodobnie przechodził on w czworoboczną wieżę. Mniejszy budynek, zapewne o gospodarczym charakterze przystawiono do wewnętrznej ściany muru po stronie północnej.

Stan obecny

   Średniowieczny zamek na skutek nowożytnych przekształceń całkowicie zatracił swój pierwotny wygląd i obecnie ma formę barokowo – klasycystycznego pałacu. Oryginalne XIV-wieczne mury, zwłaszcza budynku zachodniego, ukryte są pod nowożytnymi elewacjami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Vychodni Cechy t.VI, Praha 1989.