Slavonice – kościół św Jana Chrzciciela

Historia

   Kościół św. Jana Chrzciciela prawdopodobnie został wzniesiony w pierwszej połowie XIV wieku, choć czasem budowę przesuwa się na koniec XIII stulecia, początek drugiej połowy XIV wieku lub nawet na XV wiek. W czasie wojen husyckich został spustoszony i musiał być po ich zakończeniu naprawiany. Kolejne zniszczenia przynosiły pożary z czasów wojny trzydziestoletniej w 1620 roku i z 1845 roku. W sąsiedztwie kościoła funkcjonował od 1414 roku szpital, który po ostatnim pożarze przekształcono na dom mieszkalny, oraz cmentarz, zniesiony pod koniec XVII wieku.

Architektura

   Kościół wzniesiono z pojedynczej, prostokątnej w planie nawy oraz nieco węższego prezbiterium o trójbocznym zamknięciu po stronie wschodniej. Po stronie południowej do prezbiterium dostawiono niewielką zakrystię. Wewnątrz prezbiterium zwieńczono sklepieniem krzyżowo – żebrowym, a ściany ozdobiono kolorowymi polichromiami i dużą, południową niszą (sedilia) o trójlistym zamknięciu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa i.slavonice-mesto.cz, Špitální kostelík sv. Jana Křtitele.