Slavonice – kościół Bożego Ciała

Historia

   Kościół Bożego Ciała został zbudowany w ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci XIII wieku. W czasie wojen husyckich został zniszczony w 1423 roku przez wojska pod dowództwem Jana z Vícemilic. Po renowacji został ponownie konsekrowany w 1437 roku. W latach 1478-1491 przeprowadzono jego gruntowną, późnogotycką przebudowę, do której przygotowywano się już w 1475 roku, oferując odpusty wszystkim darczyńcom.
   Przez większość okresu średniowiecza kościół był celem ruchu pielgrzymkowego, który ustał w 1589 roku, kiedy to przejęli go miejscowi protestanci, którym zabroniono odprawiania kultu w centrum miasta. Wówczas to zmieniono wezwanie świątyni na Ducha Świętego. W ręce katolików kościół powrócił po 1620 roku. Po okresie wojny trzydziestoletniej, w 1677 roku dobudowana została barokowa nawa północna, a w 1820 roku na południu przystawiono kaplicę loretańską. Ostatnia poważna naprawa kościoła miała miejsce na przełomie lat 20 i 30-tych XX wieku. Od końca XV wieku w pobliżu kościoła znajdowała się pustelnia, zniesiona w 1786 roku.

Architektura

   Kościół usytuowano na wzgórzu na północny – zachód od miasta. Pierwotnie posiadał pojedynczą nawę zwieńczoną płaskim, drewnianym stropem i niższe, prostokątne w planie prezbiterium. W wyniku późnogotyckiej przebudowy uzyskał formę dwunawowej budowli o prostokątnym korpusie i dostawionym do niego od wschodu prezbiterium z trójbocznym zamknięciem. Wszystkie elewacje kościoła poza zachodnią wzmocniono przyporami i przepruto wąskimi ostrołukowymi oknami. Wejście usytuowano w fasadzie zachodniej w późnogotyckim siodłowym, profilowanym portalu. Wewnątrz prezbiterium zwieńczono sklepieniem sieciowym, natomiast korpus nawowy przykryto sklepieniami krzyżowo – żebrowymi we wschodnich i zachodnich polach, a gwiaździstymi w środkowych. Całość sklepienia korpusu podparto na dwóch ośmiobocznych filarach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, Slavonice, kostel Božího těla.
Strona internetowa i.slavonice-mesto.cz, Kaple Božího Těla (sv. Ducha).