Skvrňov – kościół św Gawła

Historia

   Kościół św. Gawła w Skvrňovie został wzniesiony w drugiej połowie XII wieku z fundacji klasztoru w Sázavie. Na przestrzeni wieków unikał większych przekształceń, dopiero w 1870 roku dobudowana została od południa zakrystia i kruchta. W 1902 roku przeprowadzono renowację budowli, ponowioną w latach 1992–1994.

Architektura

   Kościół zbudowano z bloków piaskowca, jako świątynię jednonawową na planie prostokąta z półkolistą apsydą po stronie wschodniej oraz czworoboczną wieżą od zachodu. Ta ostatnia posiada trzy piętra z których najwyższe przepruto z trzech stron trójdzielnymi romańskimi oknami oraz jednodzielnym oknem od strony wschodniej. Wnętrze nawy zwieńczono płaskim, drewnianym stropem, natomiast apsydę konchą. W zachodniej części nawy usytuowano emporę, wznoszącą się na dwóch półkolistych arkadach podtrzymywanych przez środkowo usytuowaną kolumnę i głowice filarów przyściennych. Emporę przykryto dwoma polami sklepienia krzyżowego. Pierwotnie dostępna była z pierwszego piętra wieży, a na nawę otwierała się trzema arkadami o czym świadczą zachowane pilastry i gzymsy. Oświetlenie nawy zapewniały romańskie, półokrągłe i rozglifione nieduże okna.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa cestyapamatky.cz, kostel sv. Havla. Skvrňov, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely románské.