Skuteč – kościół Bożego Ciała

Historia

   Kościół Bożego Ciała w Skuteč  został wzniesiony w latach 1391-1392 przez mistrzów budowniczych z Nowego Miasta praskiego: Peška i Jena Lútków, jako świątynia szpitalna. W 1862 roku budynek spłonął i został odrestaurowany przez architekta Františka Schmoranza. Wówczas to po stronie północnej do chóru dostawiona została zakrystia.

Architektura

   Kościół został wzniesiony jako budowla jednonawowa z węższym od korpusu prezbiterium, zamkniętym po stronie wschodniej trójbocznie. Całość budowli została wzmocniona wysokimi przyporami, pomiędzy którymi umieszczono ostrołukowe okna z maswerkami. Wnętrze zostało przykryte sklepieniami krzyżowo – żebrowymi. Wejście do środka usytuowano po stronie południowej w ostrołukowym portalu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, Skuteč kostel Božího těla.