Skalsko – zamek

Historia

   Wieś Skalsko po raz pierwszy pojawiła się w źródłach pisanych w 1318 roku, kiedy to była własnością Domki, wdowy po Rynarcie z Kovářova. Prawdopodobnie w tym wieku powstał także niewielki zamek. W 1412 roku właścicielem Skalska był mieszczanin praski Václav Litoměřický. Późniejsze wzmianki pochodzą dopiero z połowy XVI wieku i odnoszą się do samej wsi, więc można założyć, że zamek został już wówczas opuszczony i z czasem zaniknął.

Architektura

   Zamek usytuowano przy południowym brzegu jeziora Trdlače, położonego w pobliżu południowo-zachodniej krawędzi wioski Skalsko. Wzniesiono go na niewielkiej wyspie, prawdopodobnie oddzielonej od lądu sztucznie przekopaną fosą. Zamek otrzymał formę zbliżoną do prostokąta o wymiarach około 27 x 18 do 23 metrów, z mniejszą nieregularnością w zachodniej części. Składał się z trzech budynków spośród których największym był północno – wschodni o wymiarach 9 x 17,5 metra, pełniący rolę głównego, dwupiętrowego pałacu mieszkalnego. Tuż obok, mniej więcej pośrodku kurtyny muru znajdował się kwadratowy budynek o długości boku 8 metrów i przestrzeni wewnętrznej około 3 x 3 metry, interpretowany jako wieża. Pozostałości kolejnego prostokątnego budynku o szerokości 6,5 metra zostały zachowane po zachodniej stronie wieży. W przeciwieństwie do wieży i pałacu, wystawał on lekko z czołowej kurtyny muru i opierał się na dnie fosy. Wjazd prawdopodobnie znajdował się gdzieś w bliskości wieży i prowadził przez drewniany most przerzucony ponad fosą.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Wstęp na teren w okolicach jeziora jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, Tvrz Skalsko.