Skalsko – zamek

Historia

   Wieś Skalsko po raz pierwszy pojawiła się w źródłach pisanych w 1318 roku, kiedy to była własnością Domki, wdowy po Rynarcie z Kovářova. Prawdopodobnie mniej więcej w tym okresie powstał także niewielki zamek. W 1408 roku na skalski majątek nałożono opłatę przeznaczoną na praski kościół Panny Marii przed Tynem, zaś w 1412 roku właścicielem Skalska był mieszczanin praski Václav Litoměřický. Późniejsze wzmianki pochodzą dopiero z połowy XVI wieku i odnoszą się do samej wsi, więc można założyć, że zamek został już wówczas opuszczony i z czasem zaniknął.

Architektura

   Zamek usytuowano przy południowym brzegu jeziora Trdlače, położonego w pobliżu południowo-zachodniej krawędzi wioski Skalsko. Wzniesiono go na niewielkiej wyspie, prawdopodobnie oddzielonej od lądu sztucznie przekopaną fosą.
   Zamek otrzymał formę zbliżoną do prostokąta o wymiarach około 27 x 18 do 23 metrów, z mniejszą nieregularnością w zachodniej części. Składał się z trzech budynków spośród których największym był północno – wschodni o wymiarach 9 x 17,5 metra, pełniący rolę głównego pałacu mieszkalnego o dwóch pomieszczeniach w przyziemiu. Tuż obok, mniej więcej pośrodku kurtyny muru znajdował się kwadratowy budynek o długości boku 8 metrów i przestrzeni wewnętrznej około 3 x 3 metry, interpretowany jako wieża. Obie budowle przylegały do muru obwodowego lub tworzyły bokami jego część. Pozostałości kolejnego prostokątnego budynku o szerokości 6,5 metra zostały zachowane po zachodniej stronie wieży. W przeciwieństwie do wieży i pałacu, wystawał on lekko z czołowej kurtyny muru i opierał się na dnie fosy. Wjazd prawdopodobnie znajdował się gdzieś w bliskości wieży i prowadził przez drewniany most przerzucony ponad fosą.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Wstęp na teren w okolicach jeziora jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 3, Praha 2005.

Strona internetowa hrady.cz, Tvrz Skalsko.