Skalný – zamek

Historia

   Zamek Skalný nie pojawił się w przekazach pisanych, ale prawdopodobnie od połowy XIV wieku służył jako strażnica dóbr kunštátskich. Można z niej było kontrolować akcję kolonizacyjną w dolinie rzeki Rusavy. Znaleziska ceramiki odnalezione w trakcie badań archeologicznych wskazują na funkcjonowanie zamku w drugiej połowie XIV i na początku XV stulecia.

Architektura

   Strażnicę wzniesiono na piaskowcowych skałach góry Hostýn, na wysokości 709 metrów n.p.m., co stawiało Skalný pośród najwyżej położonych zamków morawskich. Usytuowano ją na z grubsza owalnym w planie terenie o wymiarach 35 x 23 metry, otoczonym z dwóch stron przekopem o szerokości 10 metrów i ziemnym wałem. Od głównego zespołu skał, sztucznie powiększona do szerokości 12 metrów rozpadlina, na południowym – wschodzie rozdzielała kolejny skalny blok. Być może wiodła tamtędy droga wjazdowa, przechodząca następnie przez wąskie skalne przejście na wschodzie na niewielki dziedziniec utworzony przez kamienne bloki. Wszystkie zabudowania zamku, zarówno mieszkalne jak i obronne, były wzniesione z drewna. Logika podpowiada jakąś konstrukcję strażniczo – obronną na wzniesieniu w pobliżu bramy po stronie południowo – wschodniej oraz zabudowania na przeciwnym skraju, po stronie zachodniej.

Stan obecny

   Zamek z powodu użycia nietrwałych materiałów budowlanych nie zachował się do czasów współczesnych, podziwiać można jedynie piękno przyrody w postaci ciekawych skalnych formacji. Prowadzi do nich oznaczony na niebiesko szlak turystyczny z Hostýna (o długości około 2,5 km). Można również na teren dawnej strażnicy dotrzeć niebieskim szlakiem z Rusava, mniej więcej o takiej samej długości.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.