Semtěš – wieża mieszkalna

Historia

   Wieża prawdopodobnie została zbudowana w pierwszej połowie XIV wieku. Pierwsza wzmianka o Semtěš pojawiła się w dokumentach pisanych w 1355 roku, kiedy to właścicielem wsi był Rubín ze Skalicy. W kolejnych latach XIV i XV wieku wymieniono właścicieli ziemskich takich jak syn Rubína – Peter (1363), Weigel (1400—1415), Jetřich (1440) i Aleš (1446). Pod koniec XV wieku zamek kupił Václav Žehušický z Nestajova. W 1558 roku natomiast Karel z Žerotína sprzedał majątek Zdeňkovi Meziříčskiemu z Lomnice, co było ostatnią informacją o zamku. Nowy właściciel nie był już zainteresowany mieszkaniem w niewygodnej budowli, którą z czasem porzucił. Pomocnicza zabudowa zamku oraz jego zewnętrzne obwarowania zostały rozebrane, a samą wieżę w XVIII wieku przekształcono w kuźnię. Funkcję tą pełniła aż do 1950 roku.

Architektura

   Wieża została wzniesiona na planie kwadratu z nieobrobionego kamienia łączonego zaprawą. Posiada pięć kondygnacji, 22 metry wysokości i mury grube na 1,2 metra. Po całym obwodzie jej elewacje poprzebijano wąskimi oknami szczelinowymi. Pierwotne wejście znajdowało się na południowo – zachodniej stronie pierwszego piętra. Dostępne było przez portal do którego dostęp miał most z nieistniejącego budynku lub z korony muru obronnego. Ewentualnie prowadziły do niego zewnętrzne drewniane schody. Przyziemie wieży oryginalnie służyło zapewne za spiżarnię lub magazyn i zostało jako jedyne sklepione. Wyższe, mieszkalno – obronne piętra posiadały płaskie, drewniane stropy. Za główną kondygnację pana zamku służyło zapewne drugie piętro, zaopatrzone w wykusz latrynowy oraz ostrołukowe okno z bocznymi, kamiennymi ławami w niszy. Komunikację pionową zapewniała drabina lub drewniane schody. Pierwotnie wieżę zapewne otaczały obwarowania ziemne w postaci przekopu i wału, a w pobliżu musiała znajdować się zabudowa gospodarcza (stajnie, chlewy, kuźnia itp.).

Stan obecny

   Wieża jest obecnie jednym z najlepiej zachowanych zabytków tego typu na terenie Czech. Została w 1997 roku odrestaurowana i jest dziś dostępna dla zwiedzających. Jej górna kondygnacja służy za platformę widokową.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Vychodni Cechy t.VI, Praha 1989.
Strona internetowa castles.cz, Tvrz Semtěš.
Strona internetowa semtes.cz, Historie obce Semteš.