Sedlice – zamek

Historia

   Początki zamku prawdopodobnie sięgają drugiej połowy XV wieku. Wzniesiono go we wsi Sedlice, która długo, aż do 1404 roku była własnością Bavorów ze Strakonic, a następnie została sprzedana trzem braciom z Kraselova. Przez następne lata informacje pisemne o Sedlicach nie pojawiają się w źródłach historycznych, dopiero w 1505 roku odnotowano, że właścicielem wsi i zamku był Mikuláš Maloviec z Pacova. Przed 1539 rokiem sprzedał on miejscowy majątek Adamowi Řepickiemu z Sudoměřa. Jego dziedziczką była siostra, a następnie jej synowie z małżeństwa ze Zdeňkiem ze Šternberka. Wówczas to w drugiej połowie XVI wieku przebudowano zamek na renesansową rezydencję. Druga faza renesansowej przebudowy mogła mieć miejsce za Adama ze Šternberka, który mieszkał tu aż do śmierci w 1623 roku. Później znaczenie Sedlic spadło, a zamek utracił funkcję mieszkalną. W XVII i XVIII wieku Sedlice przechodziły przez ręce kilku właścicieli, którzy dokonywali kolejnych prac zmieniających wygląd oryginalnej budowli. Ostatnimi prywatnymi właścicielami była od XVIII do XX wieku rodzina Lobkoviców.

Architektura

   Późnogotycki zamek z końca XV wieku był niewielkim założeniem składającym się z dwóch prostokątnych w planie, równolegle do siebie ułożonych dłuższymi bokami budynków, usytuowanych wzdłuż zachodniej i wschodniej strony małego, w przybliżeniu kwadratowego dziedzińca. Oba budynki zapewne miały jedno murowane piętro ponad przyziemiem i typową dla tamtego okresu drewnianą lub szachulcową nadbudowę. Wjazd do zamku znajdował się po stronie południowej w wysuniętym przed obwód czworobocznym budynku bramnym. Wszystkie elementy zabudowy spinały ze sobą krótkie odcinki murów obronnych, a całość otaczała nawodniona fosa, przez która przerzucono drewniany, zwodzony most. Zewnętrzną strefę obrony stanowił ziemny wał o prostokątnym w planie obrysie.
   W XVI wieku przy północnej kurtynie muru obronnego dostawiono nowy budynek mieszkalny, wschodni dom natomiast został rozebrany i zastąpiony murem zamykającym dziedziniec. Przy dwuskrzydłowym rezydencjonalnym założeniu przystawione zostały arkady ganku.

Stan obecny

   Dawny, późnogotycki zamek niższej szlachty to obecnie nowożytna i zaniedbana budowla pałacowa. Z pierwotnej budowli zachowały się do wysokości pierwszego piętra jedynie mury obwodowe zachodniego skrzydła i budynku bramnego. Renesansowe skrzydło wchłonęło w siebie północną kurtynę muru obronnego. Zamek całkowicie zatracił pierwotne cechy stylowe.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 3, Praha 2005.

Strona internetowa hrady.cz, zámek Sedlice.
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, Sedlice, tvrz – zámeček.