Sedlec – Nowy Zamek

Historia

   Budowla której pierwotna nazwa to Nový hrad, czyli Nowy Zamek, została założona przez nieznanego fundatora, lennika klasztoru Třebíč, jako przeciwwaga dla pobliskiego zamku Lamberk, który stał na przeciwległym wzgórzu. Prawdopodobnie budowa Nowego Zamku miała miejsce między 1375 a 1390 rokiem. Okres jego funkcjonowania był krótki, prawdopodobnie został zniszczony już w latach 40-tych XV wieku, w trakcie licznych morawskich wypraw karnych przeciwko gniazdom rozbójników. Jedyna bezpośrednia wzmianka o zamku pojawiła się w 1545 roku w urbarzu miasta Náměšť nad Oslavou. Nowy Zamek był już wówczas niezamieszkałą ruiną.

Architektura

   Zamek wzniesiono na cyplu w wąskim zakolu rzeki Oslava. Od mniej stromej wschodniej strony wzgórze zabezpieczono wałem ziemnym, który przechodził także na stronę południową. Główne obwarowania ziemne przekopano jednak od wjazdowej strony zachodniej. Tam teren zamku od reszty terenu oddzielono wielkim przekopem o szerokości 20 metrów i głębokości 7-8 metrów. Po przebyciu drewnianego mostu osiągało się międzymurze, utworzone przez główny obwód murów i zewnętrzne, murowane obwarowania, otaczające rdzeń ze wszystkich stron poza północną, która była najlepiej zabezpieczona przez warunki naturalne. Główna część zamku o wymiarach 36×21 metrów miała najprawdopodobniej formę założenia dwupałacowego z prostokątnymi w planie budynkami po stronie wschodniej i zachodniej, połączonymi ze sobą dwoma kurtynami murów (schemat często występujący w zamkach czeskich np. Dívčí Kámen, Helfenburk u Bavorova). Budynek zachodni mógł mieć formę wieżową, co upodobniałoby go do zamku Cornštejn.

Stan obecny

   Z zamku do dnia dzisiejszego pozostały jedynie niewielkie relikty dolnych partii murów i zabudowań, w części których widoczne są jeszcze otwory po mocowaniach belek z dawnych stropów. Wstęp na zalesiony teren ruin jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t. I, Praha 1981.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.