Rožmberk nad Vltavou – kościół Panny Marii (św Mikołaja)

Historia

   Pierwsza informacja o istnieniu świątyni w Rožmberku (dawniej Nižši Brod) to dokument z 1277 roku potwierdzający nadanie złożone przez Jadwigę z Šaumburku, wdowę po Voku I z Krumlowa oraz dokument z 1279 roku w którym Jindřich z Rožmberka przekazał miejscową parafię klasztorowi cystersów w Vyšším Brodzie. Obecny kościół  został prawdopodobnie zbudowany na początku XIV wieku. Po zakończeniu wojen husyckich, od połowy lat 70-tych drugiej połowie XV wieku, rozpoczęto jego wielką późnogotycką przebudowę. Na jej zakończanie w 1488 roku zasklepiono prezbiterium. Korpus nawowy musiał poczekać na otrzymanie sklepienia aż do 1583 roku. Podobnie jak większość czeskich kościołów parafialnych, świątynia w Rožmberku była od czasów wojen husyckich do okresu gwałtownej rekatolizacji po 1621 roku kościołem utrakwistycznym. W  1664 roku został on ponownie konsekrowany przez opata klasztoru Vyšší Brod, Jerzego Windschuha. W 1881 roku przeprowadzono gruntowną renowację budowli.

Architektura

   Kościół w okresie późnogotyckim uzyskał formę budowli trójnawowej z węższym, trójbocznie zamkniętym od wschodu prezbiterium, do którego od północy przystawiono masywną, czworoboczną wieżę z zakrystią w przyziemiu. Do południowej ściany prezbiterium przystawiono prostokątne w planie oratorium, natomiast do północnej i południowej ściany naw bocznych kruchty. Z całej budowli jedynie prezbiterium wzmocniono przyporami, natomiast do zachodniej ściany wieży przystawiono półokrągłą wieżyczkę z klatką schodową. Wewnątrz chór zwieńczono późnogotyckim sklepieniem żebrowym z 1488 roku, natomiast nawy i kruchty XVI-wiecznymi sklepieniami o gwiaździstych wzorach.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa encyklopedie.ckrumlov.cz, Kostel sv. Mikuláše v Rožmberku nad Vltavou.
Strona internetowa sumava.cz, kostel sv. Mikuláše, Rožmberk nad Vltavou.