Rovný – zamek

Historia

   Pierwsza wzmianka pisemna o wsi Rovný pojawiła się w 1367 roku, natomiast znajdujący się w jej pobliżu zamek poświadczony został na piśmie w 1418 roku jako własność niejakiego Lvíka z Jivjan. W okresie wojen husyckich należał on do stronników cesarza Zygmunta i walczył między innymi w trakcie obrony Pilzna podczas oblężenia przez wojska husyckie w latach 1433-1434.
   Ostatnim znanym właścicielem zamku wywodzącym się spośród miejscowej drobnej szlachty był w 1486 roku Václav Gut z Dubňany. Wieś prawdopodobnie wraz z zamkiem została splądrowana podczas wojen domowych za czasów Jerzego z Podiebradów, lecz jeszcze w 1573 roku były one elementem transakcji majątkowych. Okres zaniku zamku musiał trwać długo. Prawdopodobnie związany był z włączeniem w 1540 roku miejscowych dóbr do majątku Libštejn, co przyczyniło się do utraty funkcji mieszkalnej.  Wieś także znajdowała się w XVI wieku w stanie postępującego upadku, przypieczętowanego wojną trzydziestoletnią z pierwszej połowy XVII stulecia.

Architektura

   Zamek oraz wieś z dworem i młynem znajdowały się w dolinie jednego z lewych dopływów potoku Koželužky, między dwoma stawami. Sam zamek usytuowano na sztucznym wzgórzu otoczonym wodami fosy. Otrzymał on w planie kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach około 35 x 24 metry, wyznaczony przez obwód muru obronnego, z niewielkim załamaniem po stronie zachodniej, gdzie prawdopodobnie znajdowała się brama wjazdowa na dziedziniec. Z powodu fosy musiał do niej prowadzić zwodzony most. W przeciwnym, wschodnim narożniku obronę wzmacniała czworoboczna budowla, najpewniej o wieżowym charakterze, natomiast główny budynek mieszkalny zamku o wymiarach 14 x 7 metrów usytuowano po stronie północno – zachodniej, gdzie jego zewnętrzna elewacja tworzyła część obwodu obronnego. Budynek na poziomie przyziemia najprawdopodobniej podzielny był na dwa pomieszczenia.
   Na terenie podzamkowego gospodarczego dworu znajdowały się dwa spichrze, dwuprzestrzenny drewniany budynek ogrzewany piecem oraz długi podpiwniczony budynek o wymiarach około 22 x 2,5 metra. W okolicy zamku funkcjonował również młyn wodny.

Stan obecny

   Zamek, gospodarczy dwór, młyn, a także zabudowania wsi nie zachowały się do dnia współczesnego. Dziś cały teren porośnięty jest gęstym lasem, pośród którego widać jedynie relikty obwarowań ziemnych oraz nierówności terenu świadczące o znajdującej się tam niegdyś zabudowie. Wstęp na teren zanikłego zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 2, Praha 2000.
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t. IV, Praha 1985.
Kuna M., Archeologický atlas ČR: Vybrané památky od pravěku do 20. století, Praha 2015.