Rovensko pod Troskami – kościół św Wacława

Historia

   Budowę kościoła prawdopodobnie rozpoczęto około połowy XIV wieku. Prace przeprowadzono w dwóch fazach: wpierw wzniesiono prezbiterium i zakrystię, a następnie dobudowano nawę. Po zniszczeniach z okresu wojen husyckich i późniejszych, przeszedł poważną naprawę około 1563 roku., w trakcie której między innymi dostawiono renesansową kruchtę. W 1630 przy kościele ustawiono drewnianą, wolnostojącą dzwonnicę, która zastąpiła starszą, spaloną rok wcześniej podczas wystąpień przeciwko rekatolizacji i powiększaniu obowiązków feudalnych. W 1724 założono sklepienie ponad nawą, a na przełomie XIX i XX wieku przeprowadzono regotyzację kościoła.

Architektura

   Kościół jest niewielką jednonawową budowlą jakie niegdyś stały w większości wsi i miasteczek. Do najstarszego, oskarpowanego, trójbocznie zamkniętego od wschodu prezbiterium o wymiarach 9 x 7 metrów przystawiono od północy prostokątną w planie zakrystię. W drugiej połowie XIV wieku chór otrzymał sklepienie krzyżowo-żebrowe. W okresie późnogotyckim po zachodniej stronie prezbiterium wzniesiono prostokątną nawę o wymiarach 19 x 12 metrów. Pierwotnie przykryta była ona płaskim, drewnianym stropem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, Týn, kostel sv. Václava.