Ronov nad Sázavou – most

Historia

Most został zbudowany w XVI wieku. W 2012 roku został uszkodzony przez płynącą krę, następnie w wyniku powodzi i przez ciągnik, co zainicjowało gruntowne prace remontowe, w wyniku których odtworzono zawaloną część, a elewacje pokryto tynkiem.

Architektura

Zbudowany z czerwono-brązowego gnejsu most ma prawie 32 metry długości. Jego trzy półokrągłe arkady osadzone są na dwóch filarach z trójkątnymi ostrogami przecinającymi nurt wody.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, Ronovský most.
Strona internetowa wikipedia.org, tředověký most v Ronově nad Sázavou.