Ronov nad Doubravou – kościół św Krzyża

Historia

   Kościół w Ronovie nad Doubravou zbudowany został w drugiej połowie XII wieku, jako świątynia parafialna dla okolicznej ludności z wymarłej obecnie wsi Protivenice. W XIV wieku został powiększony o gotyckie prezbiterium. W trakcie wojen husyckich zatracił funkcję parafialną i użytkowany był jako kaplica cmentarna. W okresie renesansu dostawiono do niego wieżę, a w XVII wieku gruntownie przekształcono w stylistyce barokowej. Kolejne renowacje miały miejsce w XIX stuleciu.

Architektura

   Pierwotny kościół wzniesiono jako romańską jednonawową, salową budowlę na planie prostokąta, zbudowaną z obrobionych kwadr piaskowca. Od wschodu mógł on być zakończony półkolistą apsydą, która jednak w XIV wieku została zastąpiona gotyckim, wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Wewnątrz w zachodniej części nawy znajdowała się osadzona na dwóch filarach empora, a ściany kościoła pokryte były malowidłami z połowy XIII wieku. Gotyckie prezbiterium zostało przykryte sklepieniem krzyżowo – żebrowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, Ronov nad Doubravou. Kostel sv. Kříže.