Řepiště – zamek

Historia

   Na przełomie XIII i XIV wieku wieś Řepiště była własnością niemieckiej rodziny Baruth, której członkowie prawdopodobnie zbudowali swą obwarowaną siedzibę.

Architektura

   Zamek usytuowano na prawym brzegu rzeki Ostravicy na niewielkim wzniesieniu o kształcie w planie gruszki, do którego od zachodu przylegało niższe o 5 metrów spłaszczenie terenu podzamcza o kształcie zbliżonym do podkowy. Całe założenie od południa i częściowo od zachodu otoczono fosą o szerokości 2,5 – 3,5 metra oraz ziemnym wałem o długości około 70 metrów i szerokości 3,5 – 4 metry. Prawdopodobnie pierwotnie wał opinał cały zamek, lecz uległ rozproszeniu na przestrzeni późniejszych wieków. Dłuższa oś zamku ma 38 metrów długości, a jego maksymalna szerokość wynosi 18 metrów. Rdzeń zwężał się na wschodzie do szerokości około 10-15 metrów, tworząc rodzaj szyi bramnej, wywyższonej o około 8-10 metrów ponad dno przekopu, ponad którym musiano przerzucić zwodzony most. W poszerzonej części rdzenia zapewne stał główny budynek lub wieża zamku.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne jest jedynie wzgórze oraz zarośnięte lasem przekopy i ziemne wały. Wstęp na ich teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, hrad Řepiště.