Rechenburk (Rechemberk) – zamek

Historia

   Zamek został założony w drugiej połowie XIII wieku przez ród panów ze Švábenic, jako strażnica kolonizowanych wówczas okolicznych ziem. Po ich odejściu z Trutnovska na przełomie XIII i XIV stulecia zamek przestał być użytkowany i wkrótce zanikł, co zostało potwierdzone badaniami archeologicznymi.

Architektura

   Zamek usytuowano na wąskim cyplu (około 120 metrów długości i 40-60 metrów szerokości), którego wysokie, skaliste skarpy zapewniały całkowitą ochronę z trzech stron. Dojazd możliwy był jedynie od południa i tam właśnie zabezpieczono się systemem potrójnych, poprzecznych ziemnych wałów i przekopów. Pośrodku spłaszczenia cypla wzniesiono czworoboczny budynek lub wieżę o konstrukcji drewnianej na kamiennej podmurówce. Została ona zabezpieczona dodatkowo tylnym (północnym) przekopem od skraju cypla, gdzie być może znajdowały się pomocnicze zabudowania. W wewnętrznym przekopie wyciosano w skale zbiornik na wodę deszczową.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczny jest jedynie skalny masyw oraz zarośnięte lasem przekopy i ziemne wały. Wstęp na ich teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.