Radenin – zamek

Historia

   Osada Radenin po raz pierwszy wspomniana została w źródłach historycznych w 1300 roku jako własność Tobiáša z Radenína. Jego następcą był zmarły w 1363 roku Mikuláš z Radenína. W 1520 roku jako właściciel wymieniony został Petr Smrčka z Mnichu, którego syn Oldřich  około 1578 roku dokonał przebudowy zamku na renesansową rezydencję. Kolejne zmiany architektoniczne nastąpiły w latach 1640—1641 za Jana starszego Černina z Chudenic, który do skrzydła renesansowego przystawił następne, nowe. W 1753 roku majątek został kupiony przez rodzinę hrabiów Kolowrat-Krakowskich, którzy przenieśli centrum swych dóbr do pobliskiego Hrobu. Zamek stracił wówczas na znaczeniu i podupadł. W 1845 roku jego fasada została przebudowana w stylu pseudorenesansowym, a rok później rozpoczęto kolejne naprawy, zakończone gruntowną przebudową trwającą do 1869 roku. W 1950 roku pałac został znacjonalizowany przez państwo Czechosłowackie.

Architektura

   Pierwotny zamek z XIV-XV wieku był skromnym założeniem składającym się z dwóch skrzydeł budynków przystawionych do siebie na kształt litery L. Ich narożniki zostały połączone dwoma krótkimi kurtynami muru, które zamknęły niewielki dziedziniec. W północno-wschodniej części zamku zakłada się istnienie narożnej, czworobocznej wieży, prawdopodobnie o nieco późniejszej datacji. Całość założenia otaczała fosa, przez którą zapewne przerzucono zwodzony most. W XVI wieku w północnym narożniku, tuż przy bramie zamkowej, wzniesiono nowe, krótkie, dwuprzestrzenne skrzydło.

Stan obecny

   Zamek ma obecnie, po gruntownych przebudowach, formę całkowicie nowożytnego, pałacowego budynku, pozbawionego średniowiecznych cech stylistycznych. Relikty pierwotnego założenia ukryte są jedynie w murach obwodowych jego zachodniej części.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t.V, Praha 1989.
Strona internetowa hrady.cz, zámek Radenín.