Rabštejn nad Střelou – zamek Sychrov

Historia

   Zamek Sychrov został zbudowany w XIV wieku w czasach rządów cesarza Karola IV Luksemburskiego, prawdopodobnie przez królewskiego burgrabiego Jindřicha z Rabštejna, zarządzającego położonym w pobliżu zamkiem Rabštejn nad Střelou. Pierwsza pisemna wzmianka o zamku pochodzi dopiero z 1439 roku, kiedy to jego właścicielem był Jan starszy z Rabštejna. Potomkowie Jana posiadali Sychrov do 1508 roku. Wówczas zyskał go Kryštof z Gutštejna, lecz już w następnym roku utracił go z powodu konfiskaty zarządzonej przez króla Władysława II. Monarcha przyłączył Sychrov do majątku Rabštejna nad Střelou, a całość w 1518 roku Ludwik Jagiellończyk powierzył rodzinie Šlików. Jeszcze w 1523 roku Sychrov wzmiankowany był jako funkcjonujący, ale już w 1560 roku źródła pisane pozostawiły informacje o tym, iż był niezamieszkaną ruiną.

Architektura

   Teren zamku miał w przybliżeniu prostokątny plan o wymiarach 60 x 40 metrów i był oddzielony od Rabštejna nad Střelou naturalną rozpadliną, celowo poszerzoną do około 20 metrów by utworzyła obronny przekop. Mniej więcej w połowie północnej części założenia usytuowano cylindryczną wieżę główną o średnicy około 9 metrów, z portalem wejściowym na wysokości pierwszego piętra, prowadzącym od południa, czyli od strony dawnego dziedzińca. Cała zachodnia, usytuowana na skalistym terenie część zamku, była zabudowana. Główny budynek mieszkalny prawdopodobnie stał pośrodku tej zachodniej zabudowy, na wywyższonym miejscu, gdzie zachowała się prostokątna piwnica z resztką sklepienia kolebkowego. Za południowym przekopem znajduje się niewielki trójkątny płaskowyż, być może pozostałość po dawnym podzamczu lub wysuniętych w przedpole obwarowaniach.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego zachowała się ruina głównej wieży – bergfriedu, przetrwała do wysokości pierwszego piętra. Jej wnętrze nie jest obecnie dostępne. Ponadto widoczne są jedynie nikłe relikty pobliskich murów, dawny przekop po stronie południowej i piwnica dawnego pałacu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Strona internetowa hrady.cz, hrad Sychrov.