Rabenštejn – zamek

Historia

   Zamek prawdopodobnie funkcjonował na przełomie XIII i XIV wieku. Było to niewielkie założenie o funkcji strażniczej i obserwacyjnej, koegzystujące z pobliskim zamkiem Weisenštejn (położonym około 300 metrów na południowy – zachód), gdzie znajdowała się komora celna. Rabenštejn jest wymieniany w źródłach historycznych tylko w związku z Ulmanem z Linavy, który miał obrabować i zamordować poddanych wrocławskiego biskupa, a zdobycz i jeńców miał uwieźć do swojego zamku „Weyssensteyn”. Dokument ten datowany jest między 1318 a 1342 rokiem.

Architektura

   Zamek wzniesiono na skalnym grzbiecie na zboczu góry Pytlák. Jego głównym elementem była czworoboczna, murowana u dołu, wyżej być może drewniana wieża o wymiarach w planie około 8,7 x 6,1 metra.  Jej ściany miały grubość od 2,5 do 3,7 metra, a w piwnicy znajdowała się komora o boku 2,5 metra. Od zbocza wzniesienia oddzielała ją rozpadlina, pogłębiona i służąca za fosę. Na południowy – wschód od niej, w odległości około 8,5 metra, znajdował się drugi skalny blok, zajmowany przez kolejny, prawdopodobnie drewniany budynek, służący raczej za niewielką wartownię (około 6×8,5 metra). Pomiędzy nimi w siodle utworzonym przez dwa skalne wierzchołki utworzono zamknięty murem o grubości 2,1 metra niewielki dziedziniec z którego prowadziły wejścia do obu wież. Ze specjalnie wyciosanej jaskini zapewne zaopatrywano się w wodę.

Stan obecny

   Jako iż zamek nie zachował się do czasów współczesnych jedną zachętą do odwiedzenia miejsca gdzie się znajdował jest sama przyroda i wspaniałe widoki. Najszybszą drogą na dotarcie do niego jest ścieżka prowadząca na północ od wsi Bíly Potok. W pobliżu znajdują się również relikty niewielkiego zamku Weisenštejn (zwany też Pustym Zamkiem).

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kouřil P., Prix D., Wihoda M., Hrady českého Slezska, Brno – Opava, 2000.

Strona internetowa hrady.cz, hrad Rabenštejn.