Quinburk (Kvinburk) – zamek

Historia

   Zamek prawdopodobnie został zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku na ziemiach podległych biskupstwu wrocławskiemu. Brak informacji pisanych o jego fundatorze, właścicielach i historii. Znaleziska archeologiczne wskazują, iż przestał funkcjonować już w XIV stuleciu.

Architektura

   Zamek wzniesiono na dwóch skalnych blokach, które od południa połączono pojedynczą kurtyną muru obronnego o grubości 2,2 metra. W murze tym prawdopodobnie funkcjonowała brama na wąski i ciasny dziedziniec. Na wschodniej skale usytuowano czworoboczną w planie budowlę, zapewne o wieżowym charakterze. W planie osiągała ona wymiary 6 x 5,5 metra, przy grubości ścian około 2 metrów. W części zachodniej znajdował się główny budynek mieszkalny o nieregularnym, podłużnym kształcie dostosowanym do formy skalistego podłoża. Grubość jego murów obwodowych wynosiła 2,3 do 2,85 metra, a wymiary całego budynku około 20 x 12 metrów. Usytuowane na południu podzamcze posiadało jedynie zabudowę drewnianą. Jedynie część jego murów obronnych po wschodniej stronie mogła być murowana.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczne są jedynie nikłe relikty murów. Chcąc obejrzeć ciekawą skalną formację na której wzniesiono Quinburk oraz roztaczające się z niej widoki najlepiej udać się z parkingu w przysiółku Drakov i podążać ścieżką na zachód w kierunku potoku Sokolí, a następnie  skręcić na południe. Niestety nie prowadzi do niego żaden oznaczony szlak turystyczny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, hrad Quinburk.
Strona internetowa wikipedia.org, Quinburk.