Quinburk (Kvinburk) – zamek

Historia

   Zamek prawdopodobnie został zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku na ziemiach podległych biskupstwu wrocławskiemu. Brak informacji pisanych o jego fundatorze, właścicielach i historii. Znaleziska archeologiczne wskazują, iż przestał funkcjonować już w XIV stuleciu.

Architektura

   Zamek wzniesiono na dwóch skalnych blokach górujących nad doliną Czarnej Opavy, które od południa połączono pojedynczą kurtyną muru obronnego o grubości 2,2 metra. Taka pojedyncza kurtyna była wystarczająca, gdyż od północy a także od wschodu strome, nieprzystępne klify zapewniały bardzo dobrą ochronę oraz widoczność w kierunku pobliskich zamków Drakov i Koberštejn. Mur poprzedzony został przekopem, czy też szczeliną o szerokości 8-10 metrów, na północy zamkniętą krótką ścianą, która wydzielała niewielką płaską przestrzeń, być może wykorzystaną pod lżejszą zabudowę gospodarczą. W kamiennym murze prawdopodobnie funkcjonowała brama, prowadząca poprzez drabinę lub drewniane schody na wąski i ciasny dziedziniec, na którym znajdował się zbiornik na wodę deszczową. Na wschodniej skale usytuowano czworoboczną w planie budowlę, zapewne o wieżowym charakterze. W planie osiągała ona wymiary 6 x 5,5 metra, przy grubości ścian około 2 metry. W części zachodniej znajdował się główny budynek mieszkalny o nieregularnym, podłużnym kształcie dostosowanym do formy skalistego podłoża. Grubość jego murów obwodowych wynosiła 2,3 do 2,85 metra, a wymiary całego budynku około 20 x 12 metrów. Z główną częścią zamku krótką kurtyną muru połączona była także trzecia skalna formacja w skrajnej wschodniej części założenia, nie odnaleziono jednak na niej śladów murowanych budowli.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczne są jedynie nikłe relikty murów. Chcąc obejrzeć ciekawą skalną formację na której wzniesiono Quinburk oraz roztaczające się z niej widoki najlepiej udać się z parkingu w przysiółku Drakov i podążać ścieżką na zachód w kierunku potoku Sokolí, a następnie  skręcić na południe. Niestety nie prowadzi do niego żaden oznaczony szlak turystyczny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kouřil P., Prix D., Wihoda M., Hrady českého Slezska, Brno – Opava, 2000.

Strona internetowa hrady.cz, hrad Quinburk.