Pyšel – wieża mieszkalna

Historia

   Pyšel po raz pierwszy pojawił się w źródłach pisanych w 1349 roku, jako własność miejscowego rodu rycerskiego. W 1377 majątek odziedziczył Ondřej z Pyšela i jego bracia. W 1420 roku jako właściciel wymieniany był Vlček z Okarce, który zapisał wieżę wraz z miejscowym dworem w wianie swej małżonce Elšce. Po 1437 Pyšel należał już jednak do innych rodów (panowie z Říčan, a po nich Valeckowie z Mírova), którzy nie mieszkali już w miejscowym dworze, przez co wieża utraciła funkcję mieszkalną i stała się zwykłym obiektem gospodarczym.

Architektura

   Wieżę zbudowano na planie kwadratu o długości boku wynoszącym 8,3 metra i grubości murów do 2 metrów. Obecnie posiada trzy kondygnacje (łącznie z przyziemiem), choć oryginalnie dwie dzisiejsze, niższe części były jedną kondygnacją. Pierwotnie wieża zapewne była też wyższa o jeszcze jedno piętro. Poszczególne poziomy rozdzielone były płaskimi, drewnianymi stropami. Przyziemie i piętro dostępne były osobnymi portalami, przy czym na piętro wiodły zewnętrzne drewniane schody. Wewnątrz szerokiego na 5,2 x 5,2 metry, pełniącego funkcje gospodarcze przyziemia znajdowała się studnia. Wyższe piętro służyło celom mieszkalnym. W południowej elewacji posiadało wykusz latrynowy i oświetlone było niewielkim, ostrołukowym otworem okiennym. Był to typowy budynek średniozamożnej szlachty z końca XIII i XIV wieku.

Stan obecny

   Wieża zachowała się do dnia dzisiejszego w bardzo dobrym stanie, brakuje jej jedynie najwyższej kondygnacji. Obecnie znajduje się w rękach prywatnego właściciela. Jej wnętrze nie jest otwarte dla zwiedzających.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t. I, Praha 1981.