Pulčín – zamek

Historia

   Zamek Pulčín (pierwotnie Plučin) prawdopodobnie powstał na przełomie XIV i XV wieku, jako niewielka siedziba rycerska, być może w celu ochrony przełęczy Střelen oraz dóbr ze wsiami takimi jak: Pulčín, Horní Lideč, Lhota, Seninka i Zubrůvka. Pierwsza pisemna wzmianka o zamku pochodzi z 1426 roku, kiedy to król Zygmunt Luksemburczyk podarował go swej małżonce Barbarze Cylejskiej wraz z zamkami Starý Světlov i Brumov. Od roku 1437 z Pulčína pisał się rycerz-rabuś Miroslav z Cimburka, pozwany w 1446 roku za napad na Oldřicha Štosa z Branic i Dřevohostic. Po nim po 1448 roku na zamku siedział Bernard z Cimburka, a od 1468 roku właścicielami Pulčína była rodzina Podmanickich z Podmanina. Ci ostatni na zamku już nie mieszkali. Opuścili go na rzecz wygodniejszych rezydencji lub został on zniszczony w trakcie wojen czesko-węgierskich około 1470 roku. Ostatnia wzmianka z 1518 roku opisuje zamek jako opuszczoną ruinę.

Architektura

   Zamek został wzniesiony na skalnym grzbiecie górującym około 250 metrów ponad wąwozem. Droga dojazdowa do zamku schodziła w dół wschodniego zbocza do doliny, gdzie wzdłuż potoku znajdowała się stara wioska Pulčiny. Jedyny możliwy dostęp do zamku od północnego wschodu, czyli od siodła przechodzącego w górę Hradisko, został zabezpieczony wykutym w skałach przekopem, szerokim na 18 metrów i głębokim na 7,5 metra. Dolna część grzbietu od zachodu została zajęta drewnianą zabudową o gospodarczej funkcji. Dalsze dwie drewniane budowle, być może o wieżowym charakterze, osadzono na dwóch skalnych blokach po stronie wschodniej. Pozostały po nich wykute w skałach otwory kotwiczące drewniane belki i rowki w miejscach ich osadzania. Trzonem zamku była czworoboczna wieża mieszkalna o wymiarach 13×15 metrów i grubości murowanych ścian wynoszącej 1,5 metra. Usytuowano ją w najwyższym miejscu, na specjalnie do tego celu skutej platformie. Duże pomieszczenia we wnętrzu wieży (12×10 metrów) mogły być porozdzielane ściankami działowymi.

Stan obecny

   Z zamku zachowały się jedynie niewielkie relikty narożnika głównej wieży mieszkalnej oraz wykute w skałach ślady po mocowaniach drewnianych belek. Wykute w kamieniu schody nie wiadomo czy są pierwotnego pochodzenia, czy zostały utworzone w okresie nowożytnym. Na teren dawnego zamku prowadzi czerwony szlak turystyczny z Pulčína.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t. I, Praha 1981.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.