Provodov – zamek Rýsov

Historia

   Dzięki badaniom archeologicznym wiadomo, iż zamek Rýsov został założony na początku drugiej połowy XIII wieku, prawdopodobnie jako siedziba mniejszego feudała. Kres jego funkcjonowania nastąpił na początku XIV wieku, być może z powodu najazdu wojsk Mateusza Czaka z terenów dzisiejszej Słowacji. Jego funkcje przejął później zamek Starý Světlov. Jedyna pisemna wzmianka o zamku Rýsov pochodzi z 1517 roku, kiedy to Jitka z Landštejna wraz z mężem Joachimem z Bibrštejna sprzedała dobra ziemskie wraz z opuszczonym już zamkiem Burianowi z Vlčnova.

Architektura

   Zamek wzniesiono na trójkątnym w planie cyplu o wymiarach 27 x 37 metrów, odciętym od reszty terenu poprzecznym zdwojonym przekopem z ziemnym wałem pośrodku. Szerokość rowów wynosiła 11 i 7-9 metrów, a głębokość niecałe 2 metry. Całość jego zabudowy i obwarowań była drewniana. Główną wieżę (10 x 5 metrów) usytuowano w najwyższym miejscu zamku, w południowo – zachodnim narożniku, na skale zwanej Czarcim Kamieniem. Przymocowano ją do kamienia wyżłobionymi w skale kwadratowymi otworami, mocującymi drewniane belki. Pozostała zabudowa zapewne przystawiona była do ścian obwodowych. Zamek był typowym założeniem obronno – mieszkalnym XIII-wiecznego, niższego rycerstwa, który nie doczekał się przekształcenia w założenie murowane.

Stan obecny

   Zamek z powodu zbudowania go wyłącznie z materiałów nietrwałych, nie zachował się do czasów współczesnych. Zobaczyć można jedynie tzw. Czarci Kamień z wyżłobionymi u góry śladami po istniejącej na nim niegdyś drewnianej wieży.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t. I, Praha 1981.