Prosek – kościół św Wacława

Historia

   Według tradycji przekazanej w Hájkovej kronice z pierwszej połowy XVI wieku kościół miał ufundować w 970 roku Bolesław II, któremu w trakcie podróży ze Stara Boleslav do Pragi objawił się w tym miejscu św. Wacław. W rzeczywistości kościół powstał nieco później, na przełomie XI i XII wieku. Na początku XIII wieku został przebudowany, a w 1311 roku po raz pierwszy potwierdzona została źródłowo funkcjonująca tu parafia. Około 1421 roku budowlę zniszczyli husyci. Następnie użytkowany był przez utrakwistów, którzy naprawili go w latach 70-tych XV wieku. Po ponownym przejęciu przez Katolików stał się świątynią filialną praskiego kościoła św. Marcina w Murze.
   W XVII wieku, podczas wojny trzydziestoletniej kościół został spalony. Po zakończaniu walk, w 1675 roku parafia została odnowiona. W 1712 roku nad prezbiterium zbudowano czworoboczną, barokową wieżę, później przekształcaną jeszcze w XIX i XX wieku. W ramach modyfikacji dokonanych w 1770 roku powstała nowa zakrystia, a okna powiększono. Przekształcenia te zakłóciły stabilność budowli, dlatego w 1783 roku wzniesiono dla dzwonów wolnostojącą dzwonnicę. Podczas przebudowy kościoła z 1931 roku obniżono dachy naw bocznych, odrestaurowano romańskie okna w nawie głównej i wybudowano nową zakrystię od strony północnej. W 1937 i 1938 roku miała miejsce gruntowna naprawa budynku.

Architektura

   Romańska świątynia została wzniesiona jako orientowana względem stron świata trójnawowa bazylika. Po stronie wschodniej każda z naw zamknięta była półkolistą apsydą, przy czym największą apsydę przy nawie głównej poprzedzało jeszcze krótkie, czworoboczne prezbiterium. Fasada zachodnia kończyła się ścianą prostą. Pierwotny strop w korpusie nawowym podtrzymywany był przez trzy pary czworobocznych filarów. W trakcie gotyckich przekształceń został on zastąpiony sklepieniami krzyżowo – żebrowymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, kostel sv. Václava, město Praha.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Václava (Prosek).