Přeštice – kościół św Ambrożego na Vícově

Historia

   Pierwotny romański kościół św. Ambrożego powstał około 1200 roku. Był on świątynią parafialną zarządzaną przez wikariusza z Přeštic, co potwierdzają źródła pisane w 1323 roku. Jego patronat sprawowali opaci klasztoru Kladruby. W pierwszej ćwierci XIV wieku został przebudowany w stylistyce gotyckiej, natomiast w pierwszej połowie XVI wieku dokonano napraw jego więźby dachowej. Renowacje te być może były spowodowane zniszczeniami z okresu wojen husyckich, kiedy to kościół został spalony. Około 1500 roku jego wnętrze zostało ozdobione ściennymi polichromiami. W czasach nowożytnych przekształcono okna, portal wejściowy, gzyms i strop nawy. Przykościelna wieś zanikła w okresie wojny trzydziestoletniej.

Architektura

   Kościół z najstarszej, romańskiej fazy składał się z prostokątnej, niewielkiej nawy i czworobocznej wieży wzniesionej z dużych, dokładnie obrobionych kwadr piaskowca, przystawionej do fasady zachodniej. Pierwotnie wieża miała drewnianą nadbudowę. Od wschodu kościół prawdopodobnie zamknięty był krótkim, węższym od korpusu, czworobocznym chórem (albo apsydą), zastąpioną w pierwszej ćwierci XIV wieku trójbocznym zamknięciem.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, kostel sv. Ambrože. Přeštice.