Přední Kopanina – kościół św Marii Magdaleny

Historia

   Romańska rotunda w Přední Kopanina została wzniesiona w pierwszej połowie XII wieku, być może w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego dworu. W późniejszym okresie średniowiecza służyła jako świątynia parafialna. Jako, iż w niedalekich Tuchoměřicach działali Bracia czescy, być może także w rotundzie ustanowiony był ich proboszcz. Po 1572 roku cesarz Maksymilian II przekazał Přední Kopaninę zakonowi jezuickiemu. W 1779 roku kościół był już w tak złym stanie, iż zawaliły się sklepienia. Budowlę pozostawiono przez wiele lat w stanie ruiny i dopiero w latach 1852–1858 Karl Wiesenfeld przeprowadził gruntowną odbudowę i renowację. W jej trakcie wieża uległa podwyższeniu oraz wykonano nowe otwory okienne (pozostawiono jedynie dwa oryginalne).

Architektura

   Pierwotna świątynia została wzniesiona jako rotunda o cylindrycznej nawie o średnicy 5,3 metra z podkowiastą apsydą od wschodu i zachodnią czworoboczną wieżą o wymiarach wnętrza w planie 1,9 x 1,7 metra (oryginalnie nieco niższą). Wewnątrz nawy usytuowano emporę, dostępną od zachodu i następnie portalem w południowej ścianie wieży. Sugeruje to istnienie wczesnośredniowiecznego dworu, funkcjonującego prawdopodobnie na południe od kościoła. Niepewny jest wiek prostokątnego aneksu po południowej stronie kościoła. Z pewnością zyskał swój obecny wygląd w czasach nowożytnych, ale po jego wschodniej stronie znajduje się fragment muru, który jest pozostałością po starszej przybudówce. Pierwotne okna rotundy były małe i mocno rozglifione, takie jak zachowane po stronie południowo – wschodniej w apsydzie. Wieża oryginalnie posiadała po jednym biforium z każdej strony najwyższej kondygnacji i niewielki, zachowany otwór w przyziemu ściany zachodniej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa prednikopanina.cz, Rotunda svaté Maří Magdaleny.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svaté Máří Magdaleny (Přední Kopanina).