Praha – kościół św Szczepana

Historia

   Kościół św. Szczepana został ufundowany wraz z Nowym Miastem praskim przez Karola IV w połowie XIV wieku. Budowa trwała od 1351 do 1401, kiedy to ukończono zachodnią wieżę. Pierwotnie służył jako świątynia parafialna dla górnej części Nowego Miasta, podczas gdy kościół św. Henryka spełniał tę funkcję dla części dolnej. W momencie powstania kościół był zarządzany przez Zakon Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, od których Karol IV nabył większość ziemi na lokację nowego ośrodka miejskiego. Do kościoła należała duża działka na której usytuowano ogrody, plebanię, szkołę, drewnianą dzwonnicę oraz duży cmentarz. W trakcie epidemii dżumy z 1502 roku pochowano na nim ponad 15 tysięcy osób.
   W 1686 roku do południowej nawy dobudowano Kornelską Kaplicę, w 1739 roku do zakrystii przystawiono Kaplicę Branberską, a w 1866 roku wejście do północnej nawy poprzedzono neogotycką kruchtą. W latach 1874–1879 miała miejsce purystyczna renowacja znanego architekta Josefa Mockera w trakcie której między innymi utworzono nowe maswerki w oknach prezbiterium oraz nowe okna w nawie głównej, fasadzie i bocznych nawach.

Architektura

   Kościół został zbudowany jako orientowana względem stron świata trójnawowa bazylika z podłużnym prezbiterium o szerokości nawy głównej, zakończonym od wschodu trójbocznie. Przy fasadzie zachodniej przystawiono czworoboczną wieżę, a przy północnej ścianie prezbiterium zakrystię. Duże ostrołukowe zachodnie okno w wieży jest dodatkiem neogotyckim, natomiast dwudzielne, zwieńczone trójliściem okno w najwyższej, piątej kondygnacji jest pochodzenia średniowiecznego. Do południowej strony wieży dostawiono wieżyczkę z klatką schodową.
   Wewnątrz nawę główną tworzą cztery prostokątne przęsła ze sklepieniem krzyżowo – żebrowym, opadającym na schodzące aż do posadzki służki. Nawy boczne podzielono na cztery kwadratowe przęsła, również ze sklepieniami krzyżowymi. Od nawy głównej oddzielają je trzy pary masywnych filarów. Prezbiterium zwieńczono dwoma polami sklepienia krzyżowo – żebrowego oraz jednym żebrowym sześciopolowym. Wnętrze kościoła w średniowieczu pokryte zostało ściennymi polichromiami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, kostel sv. Štěpána se zvonicí. Hlavní město Praha.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Štěpána (Praha).