Praha – kościół św Jana Chrzciciela Na Prádle

Historia

   Kościół św Jana Chrzciciela Na Prádle zbudowany został w pierwszej połowie XII wieku. Prawdopodobnie związana była z nim wzmianka kanonika wyszehradzkiego z 1142 roku, o schronieniu się tu benedyktynek z bazyliki św. Jerzego, podczas oblegania zamku praskiego przez wojska Konrada II Znojemskiego. Około 1240 roku kościół przebudowano w stylu późnoromańskim, a przed 1300 rokiem stał się on budowlą parafialną, przez co powiększono go o gotyckie prezbiterium. W latach 1641 – 1644 wnętrze przekształcono w stylistyce renesansowej, natomiast na początku XVIII wieku całą budowlę przebudowano w stylu barokowym. Podczas reform józefińskich w 1784 roku kościół przestał funkcjonować i został sprzedany. Od tamtego momentu służył jako magazyn i pralnia, co nadało mu współczesną nazwę (Na Prádle). W latach 1935–1939 zaadaptowano go ponownie do celów liturgicznych.

Architektura

   Kościół zbudowany został na terenie podpraskiej wsi Újezd, na zachodnim brzegu Wełtawy, pośród nielicznych budynków z wieloma dziedzińcami i ogrodami, w pobliżu cmentarza oraz  młynów wodnych. W obręb miasta włączony został  w połowie XIV wieku, wraz z budową murów obronnych które połączyły część Újezdu z dzielnicą Malá Strana.
   Kościół otrzymał prostokątną w planie nawę o nieznanym pierwotnym prezbiterium, orientowanym w stronę wschodnią, a przebudowanym w okresie gotyckim na wielobocznie zamknięte. Późnoromańska nawa oświetlana była od południa dwoma wysokimi, półkoliście zamkniętymi oknami o obustronnych rozglifieniach. W późniejszym okresie średniowiecza podniesiono jej dwuspadowy dach, osadzając go na wysokim, trójkątnym szczycie zachodnim. Prawdopodobnie w tym samym okresie jej wnętrze pokryte zostało ściennymi polichromiami.

Stan obecny

   Kościół przetrwał do czasów współczesnych w formie otrzymanej na skutek nowożytnych przekształceń, które od północy przysłoniły średniowieczną bryłę barokowym oratorium i klatką schodową. Przekształcone zostały też okno i portal w fasadzie zachodniej oraz okna w gotyckim prezbiterium. Oryginalne pozostały dwa okna w południowej ścianie nawy, na której wewnętrznej elewacji znajdują się pozostałości fresków z około połowy XIV wieku. W południowej ścianie prezbiterium dojrzeć można gotyckie sedilium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel Jana Křtitele Na Prádle.