Praha – kościół św Ducha

Historia

   Kościół św. Ducha został zbudowany pod koniec pierwszej połowy XIV wieku, jako część klasztoru benedyktynów założonego w 1346 roku. Po wybuchu rewolucji husyckiej, w 1420 roku klasztor został zniszczony, a następnie wyprzedany. Zachowany kościół został odbudowany przez benedyktynki z klasztoru św. Jerzego na zamku praskim, które nabyły okoliczne budynki w 1589 roku. W 1689 roku kościół został zniszczony przez pożar. Jego odbudowa wiązała się z wprowadzeniem barokowych zmian, zwłaszcza przy fasadzie zachodniej i północnej elewacji. Kolejne prace prowadzono w XVIII i XIX stuleciu, między innymi podwyższono wówczas wieżę. W 1919 roku powstała kruchta po stronie zachodniej.

Architektura

   Kościół powstał jako orientowana na linii wschód – zachód budowla jednonawowa z węższym, ale dość długim prezbiterium o zamknięciu trójbocznym. Prezbiterium i nawa otrzymały taką samą wysokość, całość budowli opięto również przyporami, przy czym najbardziej masywną formę uzyskała południowo – wschodnia, narożna przypora nawy. Po stronie północnej do bryły kościoła dostawiona była zakrystia i czworoboczna wieża. Pierwotnie korpus zwieńczony był czterema polami sklepień krzyżowych. Sklepieniem krzyżowo – żebrowym przykryte było także prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, kostel sv. Ducha. Hlavní město Praha.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Ducha (Praha).