Praha – kościół św Ducha

Historia

   Kościół św. Ducha został zbudowany pod koniec pierwszej połowy XIV wieku, jako część klasztoru benedyktynek założonego w 1346 roku. Po wybuchu rewolucji husyckiej, w 1420 roku klasztor został zniszczony, a następnie sprzedany. Benedyktynki przeniosły się wówczas do klasztoru przy kościele św. Anny, a klasztor przy kościele św. Ducha do 1423 roku użytkowali prascy Niemcy. Do benedyktynek powrócił dopiero po zakończeniu wojen husyckich, lecz zubożały konwent borykał się z trudnościami finansowymi i nie był w stanie przeprowadzić większych prac naprawczych. Po śmierci ostatniej opatki w 1589 roku zgromadzenie zanikło, a Rudolf II przekazał kościół oraz okoliczne zabudowania benedyktynkom z klasztoru św. Jerzego na zamku praskim.
   W 1689 roku kościół został zniszczony przez pożar. Jego odbudowa wiązała się z wprowadzeniem barokowych zmian, zwłaszcza przy fasadzie zachodniej i północnej elewacji. Kolejne prace prowadzono w XVIII i XIX stuleciu, między innymi podwyższono wówczas wieżę i odrestaurowano zakrystię. W 1919 roku powstała kruchta po stronie zachodniej oraz nowa zakrystia po stronie północno – wschodniej.

Architektura

   Kościół powstał jako orientowana na linii wschód – zachód budowla jednonawowa z węższym, ale dość długim prezbiterium o zamknięciu trójbocznym. Prezbiterium i nawa otrzymały taką samą wysokość, całość budowli opięto również przyporami, przy czym najbardziej masywną formę uzyskała południowo – wschodnia, narożna przypora nawy. Po stronie północnej do bryły kościoła dostawiona była czworoboczna wieża z zakrystią w przyziemiu. Budowlę przykrywał wysoki dach kryty łupkami. Od strony północnej w XIV wieku do kościoła przylegały zabudowania klauzury benedyktynek.
   Pierwotnie korpus podzielony był na cztery przęsła i zwieńczony sklepieniami krzyżowymi z żebrami. Sklepieniem krzyżowo – żebrowym przykryte było także prezbiterium. Odmienny wygląd krótszych okien w zachodniej części nawy odpowiada mieszczącej się tam pierwotnie emporze mniszek.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Foltýn D., Sommer P., Vlček P., Encyklopedie českých klášterů, Praha 1998.

Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, kostel sv. Ducha. Hlavní město Praha.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Ducha (Praha).