Praha – bazylika św Piotra i Pawła

Historia

   Kościół został zbudowany z inicjatywy czeskiego króla Wratysława II w latach 1070–1080 w związku z założeniem kapituły wyszehradzkiej. Został wyznaczony na miejsce ostatniego spoczynku fundatora i jego rodziny. Po raz pierwszy został przebudowany i powiększony w 1129 roku w okresie rządów Sobiesława I Przemyślidy. W 1249 roku został poważnie uszkodzony przez pożar. Naprawy jakie później musiano przeprowadzić, nadały kościołowi wczesny styl gotycki. W pierwszej połowie XIV wieku prace nad rozbudową prowadzono z inicjatywy Elżbiety Przemyślidki, a następnie w 1369 roku w ramach przebudowy Wyszehradu prowadzonej przez Karola IV. Ukończenie pierwotnych planów zostało jednak powstrzymane przez wybuch wojen husyckich. W 1495 roku, po remoncie, bazylika została ponownie poświęcona.
   W 1575 roku Oldřich Avostalis i mistrz Benedykt sklepili nawę główną i dokonali przekształceń w stylu renesansowym. Barokowe adaptacje bazyliki nastąpiły w latach 1708-1711, a następnie w latach 1723-1730, gruntownie zmieniając pierwotny wygląd kościoła.
Obecną formę otrzymał on w trakcie regotyzacji prowadzonej przez Josefa Mockera w latach 1885–1887. Fasadę zaprojektował František Mikš w okresie 1902–1903. W latach 1981–1987 świątynia została odnowiona i naprawiona.

Architektura

   Pierwotny kościół powstał jako romańska trójnawowa bazylika z dwoma chórami, dwoma czworobocznymi wieżami po północnej i południowej stronie korpusu oraz usytuowaną pod posadzką kryptą. Na południe od kościoła, we wczesnym średniowieczu znajdowała się rezydencja królewska, którą połączono z kościołem murowanym, krytym gankiem, poprowadzonym ponad broniącym pałacu przekopem. Most został utworzony przez dwie podłużne ściany, między którymi biegły poprzecznie łuki sklepienia kolebkowego. Korytarz prawdopodobnie zwieńczony był płaskim, drewnianym sufitem.
   W pierwszej połowie XIV wieku kościół powiększono o długie, gotyckie, wielobocznie zamknięte prezbiterium po stronie wschodniej. Za panowania Karola IV korpus świątyni przekształcony został w duchu gotyku francuskich katedr, dzięki czemu osiągnął imponującą długość 110 metrów.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa kkvys.cz, Bazilika sv. Petra a Pavla.
Strona internetowa praha-archeologicka.cz, Pozůstatky středověké baziliky sv. Petra a Pavla a románský “most”.