Pouzdřany – kościół św Mikołaja i Wacława

Historia

   Pierwszy kościół w Pouzdřanach, pierwotnie pod wezwaniem Panny Marii, po raz pierwszy wspomniany został w źródłach pisanych w 1344 roku. W latach 1490–1520 został gruntownie przebudowany w stylistyce późnogotyckiej, po czym przybrał wezwanie św. Mikołaja i Wacława. W pierwszej połowie XVI wieku został przejęty przez protestantów, którzy użytkowali go do okresu rekatolizacji związanej z upadkiem powstania antyhabsburskiego i wojną trzydziestoletnią. W 1696 roku zniszczył go pożar, przez co musiał zostać ponownie zasklepiony. W XVII i XVIII wieku przeszedł mniejsze prace renowacyjne w trakcie których wymieniono również jego wewnętrzne wyposażenie.

Architektura

   Kościół późnogotycki wzniesiony został jako trójnawowa budowla halowa z krótkim, trójprzęsłowym korpusem, węższym i nieco niższym, wielobocznie od wschodu zamkniętym prezbiterium oraz z przystawioną  do niego od północy czworoboczną wieżą z zakrystią w przyziemiu. Wszystkie elewacje korpusu i chóru wzmocniono uskokowymi przyporami, pomiędzy którymi przepruto duże ostrołukowe, dwudzielne okna z maswerkami. Elewacje wieży podzieliły na trzy części dwa gzymsy, przy czym dwie dolne doświetlane były jedynie niewielkimi otworami szczelinowymi, a górna przepruta została z każdej strony dużym oknem ostrołukowym w celu lepszej donośności dźwięku dzwonów.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Fišera Z., Opevněné kostely: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 2, Praha 2015.

Strona internetowa pouzdrany.cz, Kostel sv. Mikuláše a sv. Václava.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svatého Mikuláše a Václava (Pouzdřany).