Potenštejn – zamek

Historia

   Zamek został wzniesiony w połowie XIII wieku przez Půte z Žinkova, który pisał się z niego w 1259 roku. Może być mylony z zamkiem Potštejn w północnych Czechach, jako iż obydwie nazwy odnoszą się do imienia Bodo, czy też Poto, pochodzącego od Děpolta, uważanego za założyciela dwóch czeskich rodów. Po Půcie zamek odziedziczył jego syn Oldřich, a następnie jego wnukowie: Soběhrd, Ojíř i Oldřich. W 1396 roku wymieniany jest w źródłach syn Ojířa, Bavor z Potštejnu, który był zwolennikiem Jana Husa. W 1415 roku przyłączył się on do protestu czeskiej szlachty wobec uwięzienia i spalenia na stosie Husa podczas soboru w Konstancji. Następnie w 1419 roku zbrojna grupa husytów spotkała się w pobliskim Žinkovie i stamtąd poprowadziła kaznodzieję Václava Korandę Starszego do Pragi. Bavor z Potštejnu zmarł wkrótce po 1437 roku, a jego majątek przejął Přibík z Klenové. Zamek nie był już wówczas zamieszkiwany.

Architektura

   Usytuowany na cyplu wzniesienia, zamek miał kształt zbliżony do prostokąta. Dostępny był od strony położonego na wschodzie podzamcza, chronionego poprzeczną fosą i trzema kurtynami muru, grubego na około 1,8 – 2 metry. Zachodnią stronę podzamcza odgradzała od zamku górnego druga, węższa fosa. Ta część zamku otoczona była murem obwodowym, na północy dochodzącym do skalnej ostrogi. Wewnątrz jedynym czytelnym elementem była cylindryczna wieża, usytuowana tuż za fosą, w najwyższym punkcie zamku. W przyziemiu mieściła ona dzbanowate pomieszczenie, dostępne jedynie z góry przez otwór  w sklepieniu lub płaskim stropie. Z pałacu, który zapewne stał po zachodniej, najbezpieczniejszej stronie, na końcu cypla, pozostały tylko dziury i wgłębienia dawnych piwnic.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie dolne partie niektórych fragmentów murów i relikty fundamentów cylindrycznej wieży. Wstęp na gęsto zalesiony teren zamku jest wolny. Z miejscowości Žinkov prowadzi do niego żółty szlak turystyczny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t. IV, Praha 1985.
Menclová D., České hrady, Praha 1972.