Poříčí nad Sázavou – kościół św Piotra i Pawła

Historia

   Kościół św. Piotra i Pawła prawdopodobnie został wzniesiony na przełomie XI i XII wieku lub około połowy XII wieku. Czasem fundację tą przypisuje się Vitkovi, stolnikowi króla Władysława II Przemyślidy. W 1677 roku przeprowadzono renowację kościoła w trakcie której niestety przebito nowe duże okno i portal zachodni.

Architektura

   Kościół wzniesiono jako romańską budowlę jednonawową z półkolistą apsydą po stronie wschodniej i czworoboczną wieżą na osi fasady zachodniej. Wewnątrz zachodniej części nawy znajdowała się empora, wsparta na dwóch arkadach, spływających na osiowo usytuowany filar i zwieńczona dwoma polami sklepienia krzyżowego. Przyziemie wieży połączono portalem z nawą. Jego wnętrze było  ciasne, sklepione kolebkowo i oświetlane jedynie pojedynczym szczelinowym otworem. Piętro wieży także był sklepione i połączone z emporą. W jego zachodniej ścianie znajdował się portal prowadzący na zewnątrz. Na wyższe kondygnacje wieży prawdopodobnie dostawano się za pomocą drabiny. Nawa pierwotnie zwieńczona była płaskim drewnianym stropem, a apsyda konchą.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wrocław 1974.
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.