Polná – kościół św Katarzyny

Historia

   Kościół św. Katarzyny zbudowano w drugiej połowie XIV wieku na wzniesieniu zwanym Strážný vrch (Strażnicze Wzgórze) na południe od miasta. Pierwotnie pełnił on funkcje liturgiczne dla mieszkańców pobliskiego zamku. Na początku XV wieku przy świątyni powstał cmentarz na którym chowano jego mieszkańców oraz ludność z pobliskiej osady Kateřinov. W 1488 roku kościół został powiększony. Podczas wojny trzydziestoletniej w 1647 roku został spalony przez wojska szwedzkie, a w 1658 roku naprawiony. W 1785 roku co prawda formalnie go zlikwidowano jako świątynię, ale dziesięć lat później został odrestaurowany. W XVII i XVIII wieku w jego pobliżu mieszkali pustelnicy, opiekujący się chorymi na cholerę i dżumę. W 1874 roku wzgórze kościelne zostało zalesione, a ostatnia znacząca modyfikacja budynku miała miejsce w 1910 roku w trakcie renowacji.

Architektura

   Kościół jest budowlą salową o długim korpusie na planie prostokąta oraz z węższym prezbiterium po stronie wschodniej, zamkniętym wielobocznie. Do wnętrza jego nawy prowadzą dwa gotyckie ostrołukowe portale, jeden po stronie zachodniej i jeden od południa. Elewacje korpusu są gładkie, jedynie prezbiterium zostało wzmocnione przyporami. W obu częściach poprzebijano je ostrołukowymi oknami z maswerkami. Wewnątrz znajdują się fragmenty fresków z XV wieku przedstawiające Chrystusa i św. Katarzynę oraz freski miejscowego malarza Jiříka Jirchářa z przełomu XVI i XVII wieku. Mur otaczający cmentarz powstał w latach 1592-1593.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, Polná, kostel sv. Kateřiny, panny a mučednice.
Strona internetowa infocentrumpolna.cz, Kostel svaté Kateřiny.

Strona internetowa wikipedia.org, Kostel svaté Kateřiny (Polná).