Poličná – zamek Arnoltovice

Historia

   Wieś Arnoltovice pojawiła się w źródłach pisanych w 1376, a następnie w 1392 roku, kiedy Jindřich z Arnoltrovic i Běli przekazywał biskupowi Mikulášowi z Rýzmburka miasto Meziříčí i osadę Arnoltovice wraz z zamkiem. Wcześniej, w 1307 roku z Arnoltovic pisał się niejaki Jiří (Georgius Arnoltovicz). Być może zamek powstał w jego lub jego ojca czasach. W Arnoltovicach przebywał wspomniony biskup Mikuláš, który wydał w nich pod koniec XIV wieku parę dokumentów. W 1396 roku od biskupa w lenno kupił je (wraz z Meziříčí i okolicznymi majątkami) Lacek z Kravař. Następnie Arnoltovice oddzielono od dóbr Meziříčí, gdy przeszły na Jindřicha z Bystřicy i Choryni.
   Zamek przetrwał rewolucję husycką i nadal był zamieszkany w 1447 roku. W 1449 roku Jindřich z Bystřicy i Arnoltovic sprzedał zamek i wieś Janovi z Broňova, a w 1463 roku  ich właścicielem był już Zich z Nezceniv zwany Rynda. Około 1480 roku Arnoltovice zostały ponownie połączone z majątkiem w Meziříčí, przez co zamek stracił na znaczeniu. Zapewne wkrótce potem został opuszczony.

Architektura

   Zamek wzniesiono na południowym cyplu długiego wzgórza zwanego Junákov. Od reszty terenu został on odcięty poprzecznym przekopem  szerokości od 15 do 20 metrów i głębokości 5 metrów, uzyskując w przybliżeniu trójkątny kształt  o długości boków 30, 35 i 40 metrów. Badania archeologiczne potwierdziły, iż wzdłuż krawędzi cypla poprowadzony był obwód murów obronnych. W południowej części plateau znajduje się wgłębienie, będące prawdopodobnie pozostałością po dawnym budynku mieszkalnym. Kolejne obniżenie znajduje się w centrum wzniesienia, a drugie mniejsze na wschodzie, nie ma jednak pewności, czy nie są one nowożytnego pochodzenia. Po stronie północnej drugie spłaszczenie terenu zapewne zajmowane było przez podzamcze. Zabezpieczał je kolejny przekop i ziemny wał.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Teren na którym go wzniesiono znajduje się obecnie na prywatnej działce i jest trudno dostępny, choć po uzgodnieniu  z właścicielem możliwy do zobaczenia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, hrad Arnoltovice.