Pohnání – kościół św Prokopa

Historia

   Kościół św. Prokopa w Pohnání po raz pierwszy wspomniany został w źródłach pisanych w 1360 roku, lecz jego romańska forma wskazuje, iż musiał zostać zbudowany dużo wcześniej. W 1714 roku został poddany barokowej przebudowie.

Architektura

   Kościół  wzniesiono jako orientowaną względem stron świata na linii wschód – zachód budowlę, składającą się z prostokątnej nawy, krótkiego, czworobocznego prezbiterium po stronie wschodniej oraz czworobocznej wieży dostawionej do nawy od zachodu. Wnętrze prezbiterium i przyziemie wieży zwieńczono sklepieniem krzyżowym, nawa natomiast była przykryta płaskim, drewnianym stropem. Z piętra wieży romański portal prowadził pierwotnie na emporę w zachodniej części nawy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.