Pohnání – kościół św Prokopa

Historia

   Kościół św. Prokopa w Pohnání po raz pierwszy wspomniany został w źródłach pisanych w 1360 roku, lecz jego romańska forma wskazuje, iż musiał zostać zbudowany dużo wcześniej, najpewniej w pierwszej połowie XIII wieku. W 1714 roku został poddany barokowej przebudowie, a w 1794 roku odstawiono do niego nowożytną kaplicę.

Architektura

   Kościół  wzniesiono jako orientowaną względem stron świata na linii wschód – zachód budowlę, składającą się z prostokątnej nawy, krótkiego, czworobocznego prezbiterium po stronie wschodniej oraz czworobocznej wieży dostawionej do nawy od zachodu. Wnętrze prezbiterium i przyziemie wieży zwieńczono sklepieniem krzyżowym, nawa natomiast była przykryta płaskim, drewnianym stropem. Z piętra wieży romański portal prowadził pierwotnie na emporę w zachodniej części nawy. Wieża otrzymała mury grube na 1,3 metra, natomiast mur otaczający przykościelny teren około 1 metra grubości.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Fišera Z., Opevněné kostely: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 1, Praha 2015.

Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.