Pocheň – zamek Vartnov

Historia

   Zamek Vartnov prawdopodobnie został wzniesiony na przełomie XIII i XIV wieku, być może przez ród z Varty, który należał do dworu księcia opawskiego Mikołaja II. Dzierżyli oni zamek do 1349 roku, kiedy to został przejęty przez ważną rodzinę morawską z Holštejna. Pisał się z niego Vok I, a następnie w 1376 roku jego syn Štěpán I. Po 1421 roku Vartnov został przejęty przez księcia Jana II Żelaznego, a później od 1447 roku przez Bernarda Bírka z Násile. W trakcie wojen husyckich zamek zapewne uniknął zniszczeń. Został zniszczony, jak wiele innych warowni podczas wojen czesko-węgierskich z drugiej połowy XV wieku, prawdopodobnie w trakcie najazdu wojsk Macieja Korwina z 1474 roku.

Architektura

   Zamek zbudowano na niewielkim wzniesieniu w pobliżu rzeki Čžina. Było to proste, bezwieżowe założenie z murami obronnymi o kształcie w planie owalu, poprowadzonymi wzdłuż krawędzi wzgórza. Wysuniętą przed obwód murów i otwartą od strony dziedzińca bramę usytuowano po stronie południowej. Część tą zabezpieczono także zewnętrznym, niskim murem parchamu. Główny budynek utworzono po stronie północnej dziedzińca, odcinając poprzecznym murem tamtejsze zaokrąglenie obwarowań. Kolejna ściana, wewnętrzna, wydzielała część wschodnią ze studnią oraz zachodnią, prawdopodobnie mieszkalną, ze sklepioną kolebkowo piwniczną komórką. Kolejny budynek przystawiono do muru po stronie zachodniej dziedzińca. Była to budowla dwupomieszczeniowa z wnętrzami dostępnymi poprzez wspólny korytarz. Inne, mniejsze budynki znajdowały się przy bramie i na południowym wschodzie, gdzie na cokole być może znajdowała się kuchnia. Zewnętrzną strefę obrony zamku stanowiła dookolna sucha fosa i ziemny wał.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego z zamku zachowały się dość liczne fragmenty murów, fundamenty bramy wjazdowej oraz dwa częściowo zasypane pomieszczenia i niewielka sklepiona piwnica. Zamek znajduje się na zalesionym terenie domków letniskowych, lecz wstęp do niego jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Severni Morava t.II, Praha 1989.
Strona internetowa hrady.cz, hrad Vartnov.