Plzeň – Wieża Wodna (Czarna)

Historia

Pierwsza pisemna wzmianka na temat wodociągów w Pilźnie pochodzi z 1532 roku. Wymienia ona Jindřicha z Pragi, mistrza odpowiadającego za utrzymywanie systemu rur, dostarczających wodę do pojedynczej fontanny. Dziesięć lat później by usprawnić przepompowywanie wody wzniesiono wieżę zwaną Czarną lub Wodną. Przez kolejne stulecia chociaż wodociągi były wielokrotnie naprawiane i udoskonalane, wygląd wieży nie zmieniał się. Dopiero przed połową XIX wieku przeprowadzono jej klasycystyczną renowację, a kolejna poważna przebudowa miała miejsce w latach 1845-1849. Wieżę podwyższono wówczas o jedno piętro, jej fasada została przeprojektowana, wzniesiono nowy dach, a obok niej wybudowano tzw. dom wodny, przy którym zainstalowano koło do pompowania wody z Młyńskiej Strugi. Swemu pierwotnemu celowi wieża służyła do początku XX wieku. Jeszcze w 1922 roku przeprowadzono jej renowację, między innymi wmontowując późnogotycki portal ze zburzonego pobliskiego domu.

Stan obecny

Dolna część wieży jest obecnie częścią trasy turystycznej po pilzneńskich podziemiach. Część nadziemna służy jako przestrzeń wielofunkcyjna z galerią sztuki współczesnej, muzeum poświęconym rodzinie Skoda, sklepowi jubilerskiemu i salonowi tatuażu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa vodarenskeveze.cz, Věžový vodojem – historická vodárenská věž Město, Plzeň – Vnitřní Město.