Plzeň – kościół Wszystkich Świętych

Historia

   Pierwotny kościół Wszystkich Świętych wzniesiono w XIII wieku, wówczas na terenie wsi Malice. Pełnił on funkcję świątyni parafialnej, której podlegał kościół św. Bartłomieja w założonym pod koniec stulecia Pilznie. Dopiero gdy w 1322 roku zakonowi krzyżackiemu udało się wyegzekwować patronat, kościół św. Bartłomieja przejął funkcję głównej świątyni miasta Pilzna.
   Prawdopodobnie około 1380 roku rozpoczęto gotycką przebudowę romańskiego kościoła Wszystkich Świętych, podczas której wzniesiono również przystawioną do prezbiterium kaplicę, później wykorzystywaną jako zakrystia.
   Podczas oblężenia Pilzna przez husytów w latach 1433–1434 kościół został częściowo zniszczony. Naprawy przeprowadzono dopiero po zakończeniu wojen, tak że ponownej konsekracji przez biskupa Mikuláša Molenotskiego dokonano dopiero w 1460 roku. W XVI wieku wpierw zasklepiono prezbiterium, a w 1590 roku zasklepiono nawę i wzniesiono też kruchtę. Na przełomie XVI i XVII wieku ściany ozdobiły napisy i polichromie o motywach religijnych. Na początku wojny trzydziestoletniej wojska Mansfelda na krótki czas  zamieniły kościół na owczarnię, lecz prawdopodobnie nie odniósł on poważniejszych szkód. W 1743 roku dobudowano barokowy przedsionek po południowej stronie nawy. Dalsze remonty miały miejsce w 1856, 1813, 1885, 1913 (konserwacja malowideł ściennych) i 1925. W 1944 roku zniszczenia spowodowała bomba zapalająca, lecz budynek naprawiono w latach 1945–1946.

Architektura

   Kościół po XIV-wiecznej przebudowie uzyskał formę salowej, orientowanej względem stron świata budowli, składającej się z nawy na planie prostokąta i nieco węższego prezbiterium z trójbocznym zamknięciem po stronie wschodniej. Po stronie północnej do prezbiterium przystawiono prostokątną zakrystię, a całość budowli wzmocniono licznymi przyporami. Wnętrze nawy i prezbiterium pierwotnie pokrywały płaskie, drewniane stropy. Późnogotyckie sklepienia założono dopiero w XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa wikipedia.org, Kostel Všech svatých (Plzeň).