Písek – Kamienny Most

Historia

   Kamienny most w Písku został wzniesiony z inicjatywy króla Przemysła Ottokara II w drugiej połowie XIII wieku (niekiedy podawana jest data 1263 – 1265), jako część tzw. Złotego Szlaku (zwanego też Solnym, Pasawskim lub Czeskim) łączącego ziemie Czech, a dalej region Bałtyku z dorzeczem Dunaju. Jedna z teorii dotyczącej jego budowy podaje, iż rzeka Otava została tymczasowo skierowana na lewe koryto, a most został wzniesiony w suchej odnodze, dzięki czemu wykopano solidne fundamenty.
   Pierwsza pisemna wzmianka o moście pochodzi z 1348 roku, kiedy to król Karol IV zarządził, iż grzywny zbierane w mieście muszą być przeznaczane na jego utrzymanie. W 1687 roku nad centralnym łukiem mostu wzniesiono krzyż, a w XVIII wieku most ozdobiono barokowymi posągami. By je ustawić potrzebna była adaptacja i rozbudowa oryginalnych filarów mostu. W 1768 roku w trakcie powodzi zniszczeniu uległa jedna z dwóch wież, które pierwotnie zabezpieczały przeprawę po obu stronach mostu. Drugą celowo rozebrano w 1825 roku by ułatwić ruch. W latach 1994-1996 przeprowadzono gruntowną renowację zabytku, prawdopodobnie dzięki której przetrwał on wielką powódź z 2002 roku.

Architektura

   Most jest długi na 109,75 metrów i szeroki na 6,25 metra. Obecnie posiada siedem półokrągłych arkad (sześć z oryginalnej gotyckiej budowli, o rozpiętości 7-8,2 metra i jeden segmentowy na lewym brzegu, odbudowany po powodzi z XVIII wieku), sześć kamiennych filarów osadzonych na ostrogach i prawy brzegowy filar. Pierwotnie most wzmocniony był przy obu wjazdach czworobocznymi wieżami bramnymi i pozbawiony dekoracji rzeźbiarskich.

Stan obecny

   Kamienny most jest najstarszym tego rodzaju zabytkiem na terenie Czech i jednym z najstarszych w całej Europie Środkowej. Obecnie po odrestaurowaniu został wyłączony z ruchu samochodowego i jest dostępny wyłącznie dla pieszych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, Kamenný most.