Pasovary – zamek

Historia

   Pierwsza wzmianka o wsi Pasovary pochodzi z 1278 roku. Należała ona wówczas do władyków z Cipína i Pasovar. Zamek zaczęto w niej budować dopiero w drugiej połowie XIV wieku. Po śmierci ostatniego członka miejscowego szlacheckiego rodu, Janka Lovíka z Pasovar, zamek przeszedł w 1437 roku na własność Korony czeskiej. Od cesarza Zygmunta Luksemburczyka nabyty został przez Matěja Višne z Větřní, w którego rodu rękach pozostał aż do wojny trzydziestoletniej. W okresie tym dokonano renesansowych przekształceń zabudowy. W 1623 roku majątek Jana Višňi z Větřní został skonfiskowany z powodu udziału w antyhabsburskim powstaniu i następnie wykupiony z rąk cesarza przez miasto Český Krumlov. Miasto wykorzystywało zamek wyłącznie do celów gospodarczych, a po pożarze w 1907 został on pozostawiony swemu losowi.

Architektura

   W pierwszej fazie budowy z drugiej połowy XIV wieku zamek miał wieloboczny kształt, zbliżony do owalu. Wewnątrz obwodu murów obronnych znajdowała się wolnostojąca czworoboczna, trzykondygnacyjna wieża, do której wejście prowadziło poprzez nadwieszany ganek, czy też kładkę z poziomu piętra sąsiedniego budynku lub po drewnianych schodach.
   W okresie późnogotyckim przeprowadzono rozległą rozbudowę podczas której wybudowano pałac w południowo-wschodnim narożniku. Budynek ten miał czworoboczny kształt i usytuowany był w narożniku dziedzińca, gdzie dochodził do murów obronnych. Całe założenie otaczała fosa. Wkrótce po północnej stronie muru obwodowego (na zewnątrz obwodu, zapewne z powodu braku miejsca na niewielkim dziedzińcu) wzniesiono kolejny budynek i rozbudowano starszy pałac. Na południowym zachodzie zbudowano budynek bramny.

Stan obecny

   Zamek znajduje się obecnie w stanie ruiny z dominantą w postaci dość dobrze zachowanej XIV-wiecznej wieży. Budowla nie jest zabezpieczona i wstęp na nią jest wolny. Zamek znajduje się dwa kilometry na północny wschód od wioski Světlík, skąd prowadzi niebieski szlak turystyczny w kierunku ruin. Nieoznakowana droga gruntowa prowadzi następnie ze skrzyżowania Pasovary do wzgórza z sosnami, około 500 metrów na południowy wschód od skrzyżowania.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Cechy t.V, Praha 1989.
Strona internetowa hrady.cz, tvrz Pasovary.
Strona internetowa wikipedia.org, Pasovary (tvrz).