Pařez – zamek

Historia

   Zamek pojawił się na kartach historii w 1403 roku, jako własność niejakiego Jana z Pařezu, syna Piotra z Pařeza, wspomnianego w 1370 roku. Badania archeologiczne dowodzą, że zamek został zbudowany pod koniec XIV wieku. W 1430 roku udokumentowany jest Ctibor z Pařezu, a w 1448 roku jego syn Jan. W tym czasie zamek był już ruiną, gdyż prawdopodobnie zaniknął w okresie wojen husyckich. Zniszczeniu mógł ulec w 1423 roku, kiedy przez okoliczne tereny przechodziły wojska Jana Žižki z Trocnova.

Architektura

   Zamek usytuowano na samotnej, podłużnej skalnej formacji, której strome, prawie pionowe, choć niezbyt wysokie skarpy zapewniały dobrą ochronę. Przy zachodniej krawędzi grzbietu piaskowca wzniesiono czworoboczną wieżę. Czasem uznawana ona jest za wieżę bramną, lecz wjazd do zamku odbywać się mógł także za pośrednictwem skalistego pęknięcia u podstawy wieży. Ostatecznie funkcjonować mogły obydwa sposoby: wieża bramna jako główny wjazd na zamek oraz dolna szczelina jako furta zapewniająca dostęp do wody.
   Główny budynek mieszkalny znajdował się w południowej części skały. Pozostały po nim dwa wykute w skałach pomieszczenia piwniczne, zwieńczone skalnym sklepieniem imitującym kolebkę. Prawdopodobnie górna część domu miała konstrukcję drewnianą lub szkieletową. Wschodnią część zamku pierwotnie zajmował otoczony murem niewielki dziedziniec. W jego pobliżu nadal można zobaczyć małą piwnicę o niejasnym przeznaczeniu, funkcjonującą jako wiezienie lub schowek.

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego przetrwały głównie relikty kamiennej czworobocznej wieży zachodniej oraz fragmenty murów po stronie wschodniej i południowej. Wejść również można do trzech zachowanych pomieszczeń wykutych w skale. Ciekawym obiektem jest również sama skalna formacja. Wstęp na jej teren jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.

Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Vychodni Cechy t.VI, Praha 1989.
Strona internetowa castles.cz, hrad Pařez.