Otryby – zamek Hrádecká Skála

Historia

Wieś Otryby istniała już w XIII wieku, a pierwszą osobą która się z niej pisała był niejaki Bohuslav, który użył tego predykatu w 1322 roku. W drugiej połowie XIV wieku źródła historyczne wspominają Ctibora, Kunáška i Petra z Číhošťa. Sam zamek pojawił się w dokumentach dopiero w 1471 roku, jako przynależny do majątku šternberskiego. Dzięki badaniom archeologicznym wiadomo, iż istniał on od co najmniej drugiej połowy XIII wieku.

Architektura

Zamek wzniesiono na cyplu wzgórza, którego strome skarpy zapewniały mu ochronę ze wschodu i południa, gdzie opadały w kierunku Podveckiego potoku. Z pozostałych kierunków krawędź wzgórza odcięto suchą fosą i ziemnym wałem. Główne obwarowania miały kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami północnym i północno – zachodnim. Główny czworoboczny budynek, być może o wieżowym charakterze usytuowano w najbezpieczniejszym miejscu, tuż przy południowo – wschodniej skarpie.

Stan obecny

Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczne są jedynie pozostałości obwarowań ziemnych. Znajdują się one około 1,2 km na południowy – wschód od wsi Otryby, na lewym brzegu potoku Podveckiego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa hrady.cz, tvrz Otryby.