Otryby – zamek Hrádecká Skála

Historia

   Wieś Otryby istniała już w XIII wieku (o czym świadczy między innymi zachowany romański kościół św. Gawła), a pierwszą osobą która się z niej pisała był niejaki Bohuslav, który użył tego predykatu w 1322 roku (mógł on jednak mieszkać w drugim zamku, usytuowanym we wsi, na południowym – wschodzie od kościoła). W drugiej połowie XIV wieku źródła historyczne wspominają Ctibora, Kunáška i Petra z Číhošťa. Miejscowe dobra szlacheckie pojawiły się w dokumentach także w 1471 roku, jako przynależne do majątku šternberskiego. Dzięki badaniom archeologicznym wiadomo, iż zamek zwany dziś  Hrádecká Skála istniał od co najmniej drugiej połowy XIII wieku. Nie wiadomo kiedy dokładnie i z jakiego powodu przestał funkcjonować.

Architektura

   Zamek wzniesiono około 1,5 km na południowy – wschód od wsi, na cyplu wzgórza, którego strome skarpy zapewniały mu ochronę ze wschodu i południowego – wschodu, gdzie opadały w kierunku Podveckiego potoku. Z pozostałych kierunków krawędź wzgórza odcięto suchą fosą i ziemnym wałem. Główne obwarowania miały wymiary około 40 x 25 metrów i kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami północnym i północno – zachodnim. Główny czworoboczny budynek, być może o wieżowym charakterze usytuowano w najbezpieczniejszym miejscu, tuż przy południowo – wschodniej skarpie.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczne są jedynie pozostałości obwarowań ziemnych. Znajdują się one około 1,5 km na południowy – wschód od wsi Otryby, na lewym brzegu potoku Podveckiego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 2, Praha 2000.

Strona internetowa hrady.cz, tvrz Otryby.