Otryby – kościół św Gawła

Historia

Kościół św. Gawła w Otrybach został zbudowany w pierwszej połowie XIII wieku. W latach 1892-1893 z powodu zniszczeń spowodowanych pożarem, został poddany renowacji według projektu L.Láblera.

Architektura

Kościół jest niewielką wiejską, wczesnogotycką budowlą salową. Składa się z prostokątnej w planie nawy oraz szerokiej, półkolistej apsydy po stronie wschodniej. Pierwotne wejście usytuowano po stronie północnej w ostrołukowym portalu zwieńczonym trójliściem. Portal zachodni jest już efektem neogotyckiej przebudowy. Wnętrze kościoła zwieńczono płaskim, drewnianym stropem w nawie i konchą w apsydzie. Apsydę od nawy oddzielono ostrołukowym łukiem tęczowym.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Strona internetowa hrady.cz, kostel sv. Havla Otryby.