Osvračín – zamek

Historia

Pierwotny, niewielki zamek wzniesiono prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku, gdyż w 1289 roku pisał się z niego niejaki Zdislav.  W latach 1321–1331 okoliczne dobra należały do Nachvala z Osvračina, który otrzymał je w zastaw od Jana Luksemburskiego. Około 1342 roku majątek ten przejął jeden z synów Nachvala, Zbyněk, który jednak w Osvračínie nie mieszkał, gdyż pisał się panem na Bukové. Po nim Osvračín dzierżył jego brat, Dobrohost z Ronšperka, a następnie syn Zbynka. Pod koniec XIV wieś należała do kilku rożnych właścicieli, zamek natomiast należał do braci Ratmíra i Buška ze Švamberka. Po kilku kolejnych posiadaczach budowla zanikła gdzieś na początku lat 20-tych XV wieku. Prawdopodobnie została zniszczona w wyniku wojen husyckich, być może w 1422 lub 1431 roku, kiedy husyci oblegali pobliski Horšovský Týn.

Architektura

Niezbyt rozbudowane założenie usytuowano na  końcu stromego cypla wzgórza na wschód od wsi Osvračín. Składało się ono z czworobocznego budynku, być może o wieżowym charakterze, z dwoma pomieszczeniami w przyziemiu i piwnicą. Otoczono go murem obwodowym i suchą, głęboką na 6 metrów, fosą. Wjazd znajdował się po stronie wschodniej i prowadził w kierunku podzamcza, zabezpieczonego przekopem o głębokości 1 – 3 metrów.

Stan obecny

Budowla nie zachowała się do czasów współczesnych. Widoczne są jedynie jej niewielkie kamienne relikty. Wstęp na teren dawnego zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Zapadni Cechi t.IV, Praha 1989.
Strona internetowa pamatkovykatalog.cz, zřícenina hradu Osvračín.