Osiky – zamek

Historia

   Początki zamku w świetle znalezisk archeologicznych sięgają połowy XIII wieku lub okresu nieco wcześniejszego. Pierwotna nazwa zamku nie jest znana, nie wspominają o nim żadne przekazy historyczne. Możliwe, że położony w pobliżu wsi Osiky zamek to tajemnicza warownia Zuzinov, w której kasztelanem był w 1250 roku Kuno, założyciel pobliskiego Kunštátu. Możliwe również, iż Osiky były prowizorycznym założeniem, które jedynie przez krótki czas służyło zabezpieczeniu kolonizowanych wówczas, okolicznych ziem.

Architektura

   Zamek zbudowano na wzniesieniu o stromych stokach, oddzielonych od sąsiadującego terenu (na którym znajdował się XIII-wieczny kościół) półkolistym przekopem, ciągnącym się od północy, przez wschodnią stronę, aż do części południowej. Fosa ta miała 10-11 metrów szerokości i 2 metry głębokości. Za nią rozciągało się bardzo wąskie podzamcze o szerokości 12-18 metrów, które na wschodzie i północy przechodziło w ziemny wał. Na południu tworzył on taras o kształcie zbliżonym do trapezu (25 x 13-25 metrów), również chronionym przez przekop i wał. Zapewne znajdowała się tam pierwotnie jakaś zabudowa gospodarcza lub obronna. Nieregularny, sześcioboczny rdzeń zamku o zaokrąglonych narożach miał wymiary 48 x 45 metrów. Ślady zabudowy odnaleziono w zachodniej części jego dziedzińca. Odkryto również dół, będący pozostałością po studni lub zbiorniku na wodę deszczową.

Stan obecny

   Obecnie na terenie zamku widoczne są pozostałości obwarowań ziemnych – wały i fosy. Wstęp na ich teren jest wolny, ale z powodu gęstego poszycia drzew i krzaków zaleca się okresy poza czasem wegetacji roślinności.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., Jizni Morava t. I, Praha 1981.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.