Orlík – zamek Saldenstein

Historia

   Data powstania zamku Saldenstein nie jest znana, przypuszcza się, iż powstał na przełomie XIII i XIV wieku. Jedyna pisemna wzmianka o nim pochodzi z 1311 roku, kiedy to mieszkała w nim Perchta, małżonka Vítka ze Švábenic. Później zamek w dokumentach źródłowych już nie występuje. Najwyraźniej zaniknął po nabyciu lokalnych ziem przez zakon krzyżowców z praskiego Zderazu.

Architektura

   Układ zbudowanego na niewielkim wniesieniu zamku był dwuczęściowy. Po stronie wschodniej znajdowało się bronione przekopem, ziemnym wałem i najpewniej drewnianymi obwarowaniami podzamcze, a po stronie zachodniej trójkątny w planie, zamek górny. Był on oddzielony od podzamcza fosą, przez którą prawdopodobnie przerzucono drewniany most. Główny obwód murów od północy dodatkowo zabezpieczał parcham. Bramę usytuowano po stronie północno – wschodniej. W najbardziej bezpiecznym miejscu, na zachodnim cyplu, być może znajdowała się wolnostojąca wieża. Pozostałe budynki zapewne zgrupowane były na dziedzińcu przy wewnętrznych ścianach muru obwodowego. W przypadku gdyby wykopaliska archeologiczne nie potwierdziły istnienia wieży zachodniej, dominantą zamku mógł być budynek północny.

Stan obecny

   Zamek nie zachował się do czasów współczesnych. Na zalesionym obszarze, częściowo uszkodzonym przez położenie wodociągów, widoczne są jedynie nierówności terenu po dawnej zabudowie i przekopach. Wstęp jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Strona internetowa hrady.cz, hrad Orlík.